Loading...

ลุ้นฟิน บินไปญี่ปุ่นฟรี พร้อมควงคู่เดทกับ SLAPKISS

ลุ้นฟิน บินไปญี่ปุ่นฟรี พร้อมควงคู่เดทกับ SLAPKISS

เงื่อนไข การร่วมแคมเปญ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกมายโลตัส เพื่อสะสมยอดซื้อในการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. สมาชิกมายโลตัสที่มียอดซื้อเมนูเครื่องดื่ม “อูจิมัทฉะ” เมนูใดก็ได้ที่ร้าน Jungle Café ใน Lotus’s Go Fresh (เฉพาะซื้อที่ร้านเท่านั้น, การซื้อทางออนไลน์และ Delivery ไม่ร่วมรายการ) โดยมียอดซื้อสะสมสูงสุด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 14 สิงหาคม 2565 มีสิทธิ์รับรางวัลดังนี้
  รางวัลที่ 1: สมาชิกมายโลตัสที่มียอดซื้อสูงสุด 3 ท่านแรก และมียอดซื้อตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป/คน รับสิทธิ์บินฟรีเที่ยวญี่ปุ่น เกียวโต - อูจิ - โอซาก้า (แพคเกจทัวร์ ที่พักพร้อมอาหารสำหรับ 1 คน และตั๋วเครื่องบิน ขาไป: กรุงเทพ-สนามบินนาโกย่า/ ขากลับ: โอซาก้า-กรุงเทพ 1 ที่นั่ง) กับศิลปิน Slapkiss (เดินทาง 11-14 กันยายน 2565 รวม 4 วัน 2 คืน) จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 165,000 บาท
  รางวัลที่ 2: สมาชิกมายโลตัสที่มียอดซื้อสูงสุดรองลงมา 15 ท่าน รับฟรี สินค้าจังเกิลสุดพรีเมียม (กระเป๋าผ้าจังเกิลจำนวน 1 ใบ,แก้วเยื่อไผ่จำนวน 2 ใบ,ผงอูจิมัทฉะ 100 กรัม,ตุ๊กตาจังเกิล 1 ตัว) และรูปพร้อมลายเซ็นจาก Slapkiss จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,556 บาท รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล
 3. ระยะเวลาสะสมยอดซื้อและเข้าร่วมกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2565 – 14 สิงหาคม 2565
 4. ตัดสินผู้ได้รับรางวัลวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00-17.00 น. ณ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
 5. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมียอดซื้อสะสมเป็นจำนวนเงินเท่ากัน บริษัทขอสงวนสิทธิมอบรางวัลให้ผู้ที่มียอดซื้อสะสมถึงจำนวนดังกล่าวก่อน
 6. ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล: 19 สิงหาคม 2565 ทาง Official FB Lotus’s เวลา 10.00 น.
 7. ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยยืนยันตัวตนทาง Inbox ของ Official FB Lotus’s https://www.facebook.com/lotussth พร้อมภาพถ่ายบัตรประชาชน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ได้รับรางวัล
 8. รางวัลไม่สามารถโอน จำหน่าย แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด
 9. ผู้ได้รับรางวัลบินฟรีเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีหนังสือเดินทางอายุ 6 เดือนขึ้นไป (นับถึงวันเดินทาง) และมีหน้าว่างสำหรับติดวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 10. จำกัดสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 11. พนักงานและลูกจ้างของ บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Related News & Activities

View all