Loading...

11 Jul – 21 Aug 24

ยิ่งซื้อเยอะ ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น กับนมเปรี้ยวดัชมิลล์ ลุ้นบัตรคอนเสิร์ต GEMINI FOURTH RUN THE WORLD CONCERT

สั่งซื้อออนไลน์ง่ายๆ ได้ที่ https://l.lotuss.com/wwknr

Mechanics Raffle:

Product:  Dutch Mill Drinking Yoghurt นมเปรี้ยวดัชมิลล์

สินค้าที่ร่วมรายการ :

กลุ่ม UHT

 • นมเปรี้ยวดัชมิลล์ 4อิน1 ไมโครแอคทีฟ ขนาด 165 มล (รสชาติใด ขนาดใดก็ได้)
 • นมเปรี้ยวดัชมิลล์ 0% ไขมัน ขนาด 180 มล (รสชาติใด ขนาดใดก็ได้)
 • ดัชมิลล์ กู๊ดดี้ โยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที ผสมอินูลิน รสผลไม้ผสม ขนาด 300 มล
 • ดัชมิลล์ กู๊ดดี้ โยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที ผสมวิตามินซีและสังกะสี รสส้ม ขนาด 300 มล

กลุ่ม Pasteurized

 • ดัชมิลล์นมเปรี้ยว 100 มล (รสชาติใด ขนาดใดก็ได้)
 • ดัชมิลล์นมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ 150 มล (รสชาติใด ขนาดใดก็ได้)
 • ดัชมิลล์ 0% 150 มล (รสชาติใด ขนาดใดก็ได้)
 • ดัชมิลล์นมเปรี้ยว 400 มล (ทุกรสชาติ)
 • ดัชมิลล์ 0% 400 มล (ทุกรสชาติ)
 • ดัชมิลล์นมเปรี้ยว 830 มล (ทุกรสชาติและทุกขนาด)
 • ดัชมิลล์ 0% 830 มล (ทุกรสชาติ)

Category: Drinking Yoghurt นมเปรี้ยวดัชมิลล์

Mechanics:  สมาชิกมายโลตัสซื้อสินค้า Dutch Mill Drinking Yoghurt นมเปรี้ยวดัชมิลล์ ที่ร่วมรายการ ทุกๆ 99 บาท นับเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล (จำกัด 5 สิทธิ์/ใบเสร็จ)

รางวัล : บัตรคอนเสิร์ต GEMINI FOURTH RUN THE WORLD มีทั้งหมดรวม 8 รางวัล มูลค่ารางวัล 7,000 บาท รวมมูลค่า 56,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี สิทธิพิเศษถ่ายภาพกับศิลปินแบบ 2:8

ระยะเวลากิจกรรม: 11 กรกฎาคม 2567 – 21 สิงหาคม 2567 กำหนดแจกรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 จำนวน 2 รางวัล

ผู้ร่วมรายการ คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้านมเปรี้ยวดัชมิลล์ 4 in 1, ดัชมิลล์ 0%, ดัชมิลล์กู๊ดดี้ รสชาติใด ขนาดใดก็ได้ทั้งแบบขวดพาสเจอร์ไรซ์ หรือ แบบกล่องยูเอชที โดยจากการสั่งซื้อผ่าน Lotus’s Shop Online เท่านั้น

 • ครั้งที่ 2 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 07 สิงหาคม 2567 จำนวน 3 รางวัล

ผู้ร่วมรายการ คือ ลูกค้าที่ซื้อเฉพาะสินค้ากลุ่มนมเปรี้ยวดัชมิลล์ UHT (นมเปรี้ยวดัชมิลล์ 4 in 1, ดัชมิลล์ 0%, ดัชมิลล์กู๊ดดี้ รสชาติใด ขนาดใดก็ได้ *แบบกล่องยูเอชที) โดยผู้ร่วมรายการจะรับสิทธิ์จากการสั่งซื้อผ่านทุกช่องทางห้าง Lotus’s (Hypermarket, Supermarket, Mini Supermarket, Lotus’s Online)

 • ครั้งที่ 3  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 08 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2567 จำนวน 3 รางวัล

ผู้ร่วมรายการ คือ ลูกค้าที่ซื้อเฉพาะสินค้ากลุ่มนมเปรี้ยวดัชมิลล์ Pasteurized (นมเปรี้ยวดัชมิลล์ 4 in 1, ดัชมิลล์ 0%, ดัชมิลล์กู๊ดดี้ รสชาติใด ขนาดใดก็ได้ *แบบขวดพาสเจอร์ไรซ์) โดยผู้ร่วมรายการจะรับสิทธิ์จากการสั่งซื้อผ่านทุกช่องทางห้าง Lotus’s (Hypermarket, Supermarket, Mini Supermarket, Lotus’s Online)

ถาม การจัดรายการดังกล่าวนี้มีระยะเวลาอย่างไร

ตอบ กำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

กำหนดจับรางวัล วันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. และ

ประกาศผลทาง Facebook : Dutch Mill Drinking Yoghurt นมเปรี้ยวดัชมิลล์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.

ครั้งที่ 2  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 07 สิงหาคม 2567

กำหนดจับรางวัล วันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. และ

ประกาศผลทาง Facebook : Dutch Mill Drinking Yoghurt นมเปรี้ยวดัชมิลล์ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.

ครั้งที่ 3  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 08 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2567

กำหนดจับรางวัล วันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. และ

ประกาศผลทาง Facebook : Dutch Mill Drinking Yoghurt นมเปรี้ยวดัชมิลล์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.

เงื่อนไขในการรับรางวัล:

 • ผู้ร่วมรายการ (เฉพาะสมาชิกโลตัส) รับสิทธิ์อัตโนมัติได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือดัชมิลล์ (Dutch Mill Group), บริษัทในเครือ เอ้ก ดิจิตอล จำกัด, บริษัทในเครือเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
 • ยอดซื้อ 1 ใบเสร็จไม่สามารถนำไปสะสมกับใบเสร็จใบอื่นได้
 • สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ บริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ส่วนกิจกรรมครั้งที่ 3 ผู้โชคจะได้รับการติดต่อภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2567 เพื่อที่ผู้โชคดีจะแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล และนัดหมายการรับรางวัลต่อไป หากบริษัทฯ ติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายใน 7 วันทำการสำหรับผู้โชคดีจากกิจกรรมครั้งที่ 1 และจากกิจกรรมครั้งที่ 2 และภายใน 29 สิงหาคม 2567 สำหรับผู้โชคดีจากกิจกรรมครั้งที่ 3 หรือ ผู้โชคดีไม่มารับรางวัล และ/หรือ ไม่ชำระค่าภาษี หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตนมาแสดง เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล โดยจะต้องส่งเอกสารดังกล่าวตามช่องทางที่ได้นัดหมายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมครั้งที่ 1 และจากกิจกรรมครั้งที่ 2 และภายใน 29 สิงหาคม 2567 สำหรับผู้โชคดีจากกิจกรรมครั้งที่ 3ถ้าเกินกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัลผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน หากผู้โชคดีคนใหม่ไม่ติดต่อแสดงตนเพื่อขอรับรางวัลในวันและเวลาที่กำหนด และหรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ และ/หรือ ผู้โชคดีท่านนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
 • กรณีที่ผู้โชคดีไม่มีหลักฐานมาแสดง หรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ผู้จัดกิจกรรม กำหนดไว้ข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล และให้สิทธิแก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป
 • รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด โดยผู้จัดกิจกรรม มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ ผู้จัดกิจกรรม จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อที่บริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 • ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม
 • ผู้จัดกิจกรรม จะไม่รับผิดชอบต่อระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากการฉ้อโกงหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการหรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ล่าช้า ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าเหตุใด
 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องชำระด้วยตัวเอง เช่น ค่าโรงแรมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารถรับส่ง ฯลฯ
 • กติกาการตัดสินทางผู้จัดกิจกรรม จะพิมพ์ชื่อและนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน อ่านชื่อ - นามสกุลของผู้โชคดี ทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน
 • การจับรางวัลตามข้อกำหนดนี้ รวมถึงคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดเเละสิ้นสุด
 • ผู้จัดกิจกรรม อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชื่อและนามสกุลหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้โชคดีไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้โชคดีได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้จัดกิจกรรม ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่จำกัดระยะเวลาการลงสื่อ และโดยผู้จัดกิจกรรม ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
 • ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรม จะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โชคดีไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้โชคดีสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรม ได้ตามรายละเอียดที่ปรากฎบนเอกสารนี้
 • การแสดงผล จะขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจจะมีการแสดงผลที่แตกต่างกันบ้าง
 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในกรณีที่ร่วมสนุก
 • หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการทุจริต ไม่ว่าด้วยวิธิการใดจะทำการตัดสิทธิ์ทันที
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนคะแนนหรือสิทธิ์การรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
 • รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละรอบจะถูกนำมารวมเพื่อจับรางวัลในรอบถัดไป
 • หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: [email protected]

Other Promotions

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่