กำลังโหลด...

25 ม.ค. – 29 ก.พ. 67

ช้อปโลตัส บินลัดฟ้า พามูฮ่องกง

ช้อปร้านค้าในโลตัส หรือ สมาชิกมายโลตัสช้อปในโซนซุปเปอร์โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต ครบทุกๆ 500 บาท

ลุ้นบินฟรี ! แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
จำนวน 60 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

คลิกลงทะเบียน

เงื่อนไขที่ร่วมรายการ

1. เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

2. สำหรับลูกค้าทั่วไป เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ ภายในโซนร้านค้าเช่า (เฉพาะโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต) ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อใบเสร็จรับเงิน เช่น ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ, Aurora, Top Charoen, KT Optic, MR. DIY, Watson , MK, KFC, Banana, Bebephone, OPPO, Cute Press, MC Jeans, BATA, B-Quick ,Dairy Queen ,Dunkin, Food Court ฯลฯ (เฉพาะร้านค้าที่สามารถออกใบเสร็จจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น บิลเงินสด ไม่สามารถร่วมรายการได้) โดยทุกๆ 500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ *ยกเว้นใบเสร็จจากการซื้อร้านทอง หรือ ร้านเพชร ทุกๆ 10,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัล แพคเกจทัวร์ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 40 รางวัล รวม 80 ท่าน รางวัลท่านละ 35,000 บาท รวม 2,800,000 บาท

3. สำหรับสมาชิกมายโลตัส เมื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใดก็ได้ในโซน Supermarket (เฉพาะโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต) มูลค่าตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปต่อใบเสร็จรับเงิน ไม่รวมยอดการซื้อจากสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ทุกชนิด , สิงห์โซดา และ เครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิด, ซีวิต , เบอร์ดี้กาแฟและเนสกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม, นมดัชมิลล์ยูเอชที , นมดีน่ายูเอชที , นมดีมอลต์ยูเอชที , เครื่องดื่มอิชิตันและเย็นเย็น, เฮลซ์บลูบอย ,เลย์ยกแพ็ค ,พันท้ายน้ำจิ้ม, สินค้าแม่ประนอม, ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ , สามแม่ครัวปลากระป๋อง, กะทิอร่อยดี , กะทิชาวเกาะ , นมผงและนมดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็กสูตร 1, 2, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี, ยาอันตราย, เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, สินค้าทรูทุกรายการ, บิลเพย์เม้นท์, บัตรเติมเงิน, บัตรของขวัญ, ศูนย์อาหาร,ร้านเช่า,กระเช้าของขวัญ, จังเกิ้ลคาเฟ่ และการผ่อนชำระต่างๆ ณ สาขาที่ร่วมรายการ  โดยทุกๆ 500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัล แพ็คเกจทัวร์ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 20 รางวัล รวม 40 ท่าน รางวัลท่านละ 35,000 บาท รวม 1,400,000 บาท

4. ทุกๆ 500 บาท ถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล สามารถร่วมรายการได้โดยแอดไลน์ @lotusaward ลงทะเบียนด้วยชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอัปโหลดใบเสร็จรับเงิน เพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล  เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

5. กำหนดจับรางวัลจำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ จับรางวัล วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางไลน์ @lotusawardในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

7. รางวัล ได้แก่ แพ็คเกจทัวร์ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 60 รางวัล รวม 120 ท่าน รางวัลท่านละ 35,000 บาท รวม 4,200,000 บาท

8. ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

9. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด (ตัวแทนดำเนินการของบริษัท) หรือผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันการรับรางวัล โทร 02-591-9800 กด 0 ภายในวันและเวลา ทำการ ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.

10. ผู้โชคดีจะต้องสามารถยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2567 นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยใช้แสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

11. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และต้องมีหนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport) ที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เดินทาง

ตารางการเดินทางทั้งหมด 4 ครั้ง

 • รอบการเดินทางครั้งที่ 1 : 22 มี.ค. 67 – 24 มี.ค. 67
 • รอบการเดินทางครั้งที่ 2 : 29 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67
 • รอบการเดินทางครั้งที่ 3 : 5 เม.ย. 67 – 7 เม.ย. 67
 • รอบการเดินทางครั้งที่ 4 : 19 เม.ย. 67 – 21 เม.ย. 67

12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หากเกิดสถานการณ์หรือปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

13. รางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางตามวันและเวลาที่กำหนดได้ ถือว่าสละสิทธิ์ และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับถัดไปตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

14. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด เพียง 1 รางวัลตลอดรายการเท่านั้น

15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%  ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัล ผู้โชคดีจะต้องชำระด้วยตนเอง

16. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โชคดีตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ถ่ายภาพ นำภาพถ่ายและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดี ภาพถ่ายดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

18. พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส), บริษัทตัวแทนในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงครอบครัวและญาติไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน เรียกคืนรางวัล เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร กรณีเกิดการทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ในการร่วมกิจกรรม

20. เฉพาะโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาที่ร่วมรายการHappy Chinese New Year’s 2024
สักการะเทพเจ้าหวังต้าเซียน โลตัส 18 สาขา


วันนี้ - 29 ก.พ 67

วัดหว่องไท่ซินหรือที่รู้จักกันในชื่อของวัดหวังต้าเซียน หรือที่เราเรียกกันว่า วัดด้ายแดง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเกาะฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่องไท่ซิน นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจาก พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 ได้เดินทางจากเมืองจีนมาเผยแผ่ศาสนาในฮ่องกงและสร้างวัดแห่งนี้ ขึ้นมาเมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1921 ภายในวัดสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมสีสันสดใส ครอบคลุมพื้นที่ 18,000 ตร.ม. ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธและขงจื้อถือได้ว่าวัดแห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์สำคัญไว้อย่างหลากหลาย รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความนับถืออย่างล้นหลามทั้งชาวฮ่องกง และคนทั่วโลก ทั้งเทพเจ้าหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าที่, เทพเจ้าหยุคโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก),ท่านขงจื้อ ต่างหลั่งไหลมาขอพรในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ และความรัก ร่วมไปถึงการแก้ปีชงอีกด้วย

เทพเจ้าหยุคโหลว หรือ เทพเจ้าแห่งความรัก ที่เราเรียกกันว่า เทพเจ้าแห่งจันทราเป็นที่นิยมของหลายๆคนมักจะไปขอกันในเรื่องของความรัก โดยตำนานของเทพเจ้าหยุคโหลวที่เล่าขานกันมาว่า เดิมทีผู้เฒ่าหยุคโหลวอาศัยอยู่กับภรรยา เมื่อฝ่ายหญิงตายจึงเฝ้าสวดมนต์ภาวนาต่อทวยเทพ ขอให้ตัวเองได้ขึ้นไปอยู่กับคนรักบนดวงจันทร์ ในที่สุดคำอ้อนวอนก็เป็นจริง ทำให้ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็น “ผู้เฒ่าแห่งจันทรา”

เทพเจ้าองค์แรกที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงล้นหลาม ไม่ว่าใครไปที่วัดหวังต้าเซียนก็ต้องมาไหว้สักการะ นั้นก็คือเทพพระเจ้าแห่งสุขภาพ หรือ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ตามความเชื่อของตำนาน องค์หวังต้าเซียนเดิมเกิดเป็นเต่าทองคำอยู่หน้าแท่นบัลลังก์ขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้และเห็นว่าโลกมนุษย์ในขณะนั้นแห้งแล้ง ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น จึงตัดสินใจเปิด "แม่น้ำสวรรค์" ให้ไหลมายังโลกมนุษย์ เพื่อช่วยชาวไร่ชาวนา จึงถูกลงโทษให้มาเกิดบนโลกมนุษย์ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ดำรงอาชีพหมอ จนเลื่องชื่อว่าเป็น “หมอเทวดา” จึงนับว่าเป็นองค์เทพให้การขอเรื่องสุขภาพ ร่างกาย เจ็บไข้ต่างๆก็หายดี

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เผยแพร่ของลัทธิขงจื๊อและเต๋าในยุคที่ศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยตำนานขององค์พระโพธิสัตว์ เมื่ออีตกาลเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน เป็นบุตรีคนที่ 3 ของพระราชาเมี่ยวจง กับพระนางโปยาเทวี เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไม่ประสงค์จะอภิเษกสมรส จึงถูกพระบิดาบัญชาให้ไปบวชเป็นภิกษุณีที่วัดนกขาว เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้บำเพ็ญบารมี โปรดสัตว์ ทำทานแก่สัตว์น้อยใหญ่ จนเจริญญาณขั้นสูง ในการขอพรกับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ท่านจะประทานพรในเรื่องของการงาน ความสำเร็จต่างๆ แล้วไปถึงการเมตตาจากคนรอบข้าง ผู้คนก็มักจะหลั่งไหลมาสักการะกันอย่างล้นหลาม

ขั้นตอนการเสี่ยงเซียมซีวัดหวังต้าเซียน

 1. ตั้งจิตอธิษฐานต่อเทพเจ้าหวังต้าเชียน และตั้งสมาธิบอก ฟ้า ดิน ว่า ข้าพเจ้าชื่อ... ..นามสกุล.. .ที่อยู่. .ประเทศ.....ขอให้พรนี้สัมฤทธิ์ผลว่าวันนี้เรามาขอท่านเปิดชะตา
 2. ตั้งคำถามที่ต้องการรู้มากที่สุด ถามเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ตั้งสมาธิ แล้วเขย่ากระบอกเซียมซี เลขใดตกลงพื้นนั้นคือหมายเลขทำนาย

ตารางการเชิดสิงโต

สาขากรุงเทพมหานคร

Store

Date

Time

สุขาภิบาล 1

8 Feb 24

13.00 – 14.00

สุขุมวิท 50

8 Feb 24

13.00 – 14.00

รามอินทรา

8 Feb 24

16.00 – 17.00

นอร์ธ ราชพฤกษ์

8 Feb 24

16.00 – 17.00

หลักสี่

9 Feb 24

13.00 – 14.00

บางกะปิ

9 Feb 24

13.00 – 14.00

ลาดพร้าว

9 Feb 24

16.00 – 17.00

พระราม 1

10 Feb 24

13.00 – 14.00

บางใหญ่

10 Feb 24

16.00 – 17.00

สาขาต่างจังหวัด

Store

Date

Time

ปากช่อง

8 Feb 24

13.00 – 14.00

ขอนแก่น 2

8 Feb 24

13.00 – 14.00

หาดใหญ่ 1

8 Feb 24

13.00 – 14.00

พิษรุโลก ท่าทอง

8 Feb 24

13.00 – 14.00

เชียงใหม่ คำเที่ยง

8 Feb 24

13.00 – 14.00

จันทบุรี

8 Feb 24

13.00 – 14.00

สงขลา

8 Feb 24

16.00 – 17.00

บ้านบึง

10 Feb 24

13.00 – 14.00

ภูเก็ต สามกอง

10 Feb 24

13.00 – 14.00

มูเซียมซี และสักการะเทพเจ้าหวังต้า จากฮ่องกง ได้ที่ 18 สาขานี้

 1. ขอนแก่น 2
 2. จันทบุรี
 3. เชียงใหม่ คำเที่ยง
 4. นอร์ธ ราชพฤกษ์
 5. บางใหญ่
 6. บางกะปิ
 7. บ้านบึง
 8. ปากช่อง
 9. พระราม 1
 10. พิษณุโลก ท่าทอง
 11. ภูเก็ต สามกอง
 12. รามอินทรา
 13. ลาดพร้าว
 14. สงขลา
 15. สุขาภิบาล 1
 16. สุขุมวิท 50
 17. หลักสี่
 18. หาดใหญ่ 1

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่