Loading...

23 May - 19 Jun 24

Maxa ยิ่งล้างยิ่งรวย พาคุณรับโชคใหญ่

แมกซ่า น้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้น พาวเวอร์แมกซ์ “ยิ่งล้างยิ่งรวย พาคุณรับโชคใหญ่” เพียงซื้อน้ำยาล้างจาน Maxa และกระดาษทิชชู่แบรนด์ Cellox, Zilk หรือ Maxmo รุ่นใดขนาดใดก็ได้ ที่ Lotus’s Go Fresh Mini Supermarket ครบ 69 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับของรางวัล รถมอเตอร์ไซค์ ทองรูปพรรณ และบัตรเงินสดโลตัส (Lotus’s Voucher)
สิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัลเฉพาะสมาชิก My Lotus’s เท่านั้น

เงื่อนไขกิจกรรม

1. ผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิก My Lotus’sเท่านั้น

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ล้างจานแมกซ่าขนาด 750มล. เฉพาะแพ็ค 2+1 และกระดาษทิชชู่ภายใต้แบรนด์ Cellox, Zilk และ Maxmo แบบใด ขนาดใดก็ได้ รวมกันครบ 69 บาทต่อใบเสร็จ ที่ Lotus’s Go Fresh ทุกสาขา จะได้รับ 1 สิทธิเพื่อลุ้นรับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแจ้งข้อมูลบัตรสมาชิก Lotus’s Go Fresh ของท่าน เมื่อทำการชำระเงินที่ระบุข้างต้น

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเมื่อซื้อสินค้าครบทุก 69 บาทภายหลังจากการแจ้งข้อมูลบัตรสมาชิก Lotus’s Go Fresh ตามที่ร่วมรายการ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email : hatch.[email protected]

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้เพียงรางวัลเดียว และเป็นรางวัลที่สูงที่สุดเท่านั้น (1 คน 1 สิทธิ์) ทั้งนี้ชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล จะยึดตามชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเป็นชื่อที่ตรงตามบัตรประชาชน และชื่อสมาชิกของบัตร My Lotus’s เท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะใช้ชื่อบัญชีเข้าร่วมหลายบัญชีก็ตาม

4. ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิจำหน่ายสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดในทุกกรณี

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำรายการซื้อสินค้าที่ระบุในข้อ 1 และต้องชำระเงินเสร็จสิ้น ในช่องทางร้านค้าตามที่ระบุ/กำหนด โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 19 มิถุนามย 2567 เวลา 23.59 น. โดยจะถือเวลาที่ปรากฏตามระบบของผู้จัดกิจกรรม เป็นสำคัญ

6. การคำนวณยอดซื้อ จะคำนวณจากเฉพาะยอดซื้อล้างจานแมกซ่าขนาด 750มล. เฉพาะแพ็ค 2+1 และทิชชู่ภายใต้แบรนด์ Cellox, Zilk และ Maxo แบบใด ขนาดใดก็ได้ ตามที่ระบุในข้อ 1. และเป็นยอดสุทธิ หลังหักส่วนลดใดๆ ที่ปรับใช้กับการซื้อแต่ละครั้ง โดยไม่นำค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าดำเนินการจัดส่งสินค้า ฯลฯ มาคำนวณรวมด้วย และจะพิจารณาจากคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์เท่านั้น กล่าวคือ คำสั่งซื้อที่มีการยกเลิกภายหลังโดยผู้ซื้อให้ถือว่าเป็นโมฆะ

7. การจับรางวัลชิงโชค จะจัดใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยจะนำรายชื่อและนามสกุล/หรือเลขสมาชิก My Lotus’s มาพิมพ์ลงบนกระดาษ และจะนำมากองรวมกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ 15 รางวัล พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีรางวัลชิงโชคให้ทราบโดยทั่วกัน และจะทำการจับรายชื่อสำรองตามลำดับ

8. ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็ปไซต์ https://corporate.lotuss.com/ และ Facebook แฟนเพจ งานบ้านงานครัวตัวแม่

9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทีมงานผู้ของจัดกิจกรรมตัวแทนของบริษัทเท่านั้น และจะติดต่อทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีลงทะเบียนไว้ในบัญชีสมาชิก My Lotus’sเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น การติดต่อจะกระทำภายใน 7 วันนับถัดจากวันประกาศรางวัลผู้โชคดี เพื่อให้ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ของตนตามช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทแจ้งให้ทราบเท่านั้น

10. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อแสดงสิทธิ์ในการรับรางวัลตามระยะเวลา และช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทแจ้งให้ทราบข้างต้น จะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับรางวัล คณะกรรมการจะดำเนินการมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองต่อไป โดยผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองต้องยืนยันตัวตนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตัวแทนของบริษัทติดต่อทางโทรศัพท์ พร้อมแจ้งช่องทางยืนยันสิทธิ์ของตนเพื่อรับของรางวัล

11.  ผู้โชคดีที่สละสิทธิของตน และ/หรือไม่แสดงตนเพื่อรับของรางวัลซึ่งถือว่าสละสิทธิตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัทเพื่อการชดเชยในมูลค่าของของรางวัล

12.  การรับรางวัล หลังจากผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ของตน และให้จัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ตัวแทนของบริษัทจะจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัตรสมาชิก My Lotus’s หรือหากจะรับที่ตัวแทนของบริษัท สามารถติดต่อรับของรางวัลที่บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

13.  ระยะเวลาการได้รับของรางวัลหากผู้โชคดียืนยันรับของรางวัลทางไปรษณีย์ อาจแตกต่างกันไปตามที่อยู่จัดส่งของรางวัลของผู้โชคดี

14. หากผู้โชคดียืนยันรับของรางวัลทางไปรษณีย์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีของรางวัลเกิดการสูญหายขณะจัดส่ง หรือพัสดุที่ได้รับนั้นบุบหรือเสียหายจากการจัดส่งของรางวัลโดยบริษัทขนส่งที่ให้บริการขนส่งของรางวัล

15.  หากผู้โชคดียืนยันรับของรางวัลทางไปรษณีย์ และของรางวัลถูกตีกลับมาโดยบริษัทขนส่งที่ให้บริการขนส่งของรางวัลไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีอีก และจะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับของรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล และจะจัดส่งของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีในรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทน

16. ผู้โชคดีไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัท และผู้จัดกิจกรรม ชดเชยส่วนต่างของมูลค่าของรางวัลที่เกิดขึ้นโดยกลไกทางการตลาดหากมี
และ/หรือมีส่วนต่างที่เกิดขึ้นอันมิใช่ความรับผิดของบริษัท หรือผู้จัดกิจกรรมเป็นจำนวนเงินหรือสิ่งอื่นใด

17. ทั้งนี้บริษัท และผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัท และผู้จัดกิจกรรมเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติกาของกิจกรรม หรืออาจทำลายกิจกรรม ทางบริษัท และผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรมหากบริษัทมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวกระทำการไม่สุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกติกาของการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัท และผู้จัดกิจกรรม ได้

18. กรณีบริษัท และผู้จัดกิจกรรม ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัท และผู้จัดกิจกรรม สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้โชคดีในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้

19.  พนักงาน และญาติของพนักงานของ บริษัท เอ้กดิจิทัล จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), และบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้

20.  ผู้จัดกิจกรรม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรม หรือของรางวัลโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

21.  สำหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 104/2554 โดยทางบริษัทจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าภาษีดังกล่าวให้กับ
ผู้โชคดี และกรณีที่ผู้โชคดีไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวตามเวลาที่ตัวแทนของบริษัทแจ้งให้ทราบ จะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับของรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล

22. กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้โชคดีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วยในการรับของรางวัล

23. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมที่แจ้งไว้ได้ครบถ้วนจะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

23.  ผลการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจและรับทราบเป็นอย่างดีถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และตกลงยินยอมที่จะให้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ บริษัท เอ้กดิจิทัล จำกัด (“ผู้จัดกิจกรรม”) ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมลแอดเดรส การถ่ายภาพ ภาพถ่าย และข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท และ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขาย การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัท และบริษัทในเครือ และตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใด เช่น การจัดส่งข้อมูลของผู้โชคดีให้ต่อบริษัทที่รับผิดชอบเรื่องการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้จัดกิจกรรม และตามข้อบังคับของกฎหมาย และ/หรือเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งผล และการรับรางวัลในกิจกรรม ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลของกิจกรรมนี้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์สมบูรณ์อย่างแท้จริง

2. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เท่านั้นตามมาตรฐาน และ/หรือเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรม
และ/หรือของบริษัท

3. ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดอาจมีการโอน และ/หรือ ส่งผ่านไปยังส่งผ่านไปยังผู้จัดกิจกรรม ตัวแทนของผู้จัดกิจกรรม บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรกับบริษัทที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการประมวลผลข้อมูล การจัดกิจกรรม และ/หรือการจัดเก็บข้อมูลนี้ในนามของ

ผู้จัดกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทในเครือซึ่งมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมได้จัดให้มีมาตราการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้ หรือถูกนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

4. ในกรณีที่การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้บริการอื่นร่วมด้วย เช่น Line ฯลฯ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งเป็นไปตาม Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค) ของแต่ละรายโดยผู้จัดกิจกรรมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของผู้ให้บริการอื่นแต่อย่างใด

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลมีการจัดเก็บ ท่านสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้จัดกิจกรรม และ/หรือบริษัทร้องขอ หรือขอให้ผู้จัดกิจกรรมและ/หรือตัวแทนของผู้จัดกิจกรรมระงับการใช้ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการไม่ยินยอม หรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลในกิจกรรมได้

6. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลและร่วมกิจกรรมต่อไป สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่ ผู้จัดกิจกรรมและ/หรือตัวแทนของผู้จัดกิจกรรม บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด โทร 02-020-2367 ภายในเวลา 9.00 -18.00 น.

7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความซึ่งระบุไว้ข้างต้นนี้อย่างชัดเจนแล้ว มีความประสงค์จะเข้าร่วมสมัครและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อนำไปใช้ตามข้างต้น

Other Promotions

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่