Loading...

โลตัส รับรางวัล องค์กรดีเด่น ธุรกิจค้าปลีกแห่งความเป็นเลิศด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

โลตัส รับรางวัล องค์กรดีเด่น ธุรกิจค้าปลีกแห่งความเป็นเลิศด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

โลตัส โดย นางนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร (ขวา) รับรางวัล องค์กรดีเด่น ธุรกิจค้าปลีกแห่งความเป็นเลิศด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) ที่เป็นประธานในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) สะท้อนการเป็นผู้นำวงการค้าปลีกและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลตัส ซึ่งมีแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในธุรกิจของโลตัสอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน อาทิ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าแบรนด์โลตัสมาใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายยกเลิกการใช้วัสดุที่ยากต่อการรีไซเคิลให้ได้ทั้งหมดภายในปี 2025, โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน ลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี 2030 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และมุ่งสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของไทย

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่