Loading...

โลตัส อวดโฉมเสื้อผ้าแบรนด์ MeStyle คอลเลกชั่นพิเศษโดย Young Designers

โลตัส อวดโฉมเสื้อผ้าแบรนด์ MeStyle คอลเลกชั่นพิเศษโดย Young Designers ผลงานเยาวชนจากโครงการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัวที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

โลตัส ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์และมอบรางวัลการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว รักษ์โลก แบรนด์ MeStyle ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ผลงานคอลเลกชั่นพิเศษจาก Young Designers เยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 300 ผลงานจากทั่วประเทศ และมีผลงานที่ชนะเลิศรวม 8 ผลงาน ได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนเยาวชนในเส้นทางอาชีพนักออกแบบดีไซเนอร์ ผ่านการเรียนรู้และมีประสบการณ์ทำงานจริง ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต การตลาด ไปจนถึงการจัดเรียงและจำหน่ายสินค้า โดยประชาชนทั่วไปสามารถช่วยสนับสนุนน้อง ๆ ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ผ่านการซื้อเสื้อผ้า Young Designers Collection นี้ ในราคาเพียง 169 บาท ที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “หนึ่งในนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัส คือการสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม (Social impact & Economic contribution) สนับสนุนการสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้กับกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม โดยโครงการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว รักษ์โลก แบรนด์ MeStyle ในหัวข้อ “เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์” ที่โลตัสร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในครั้งนี้ ช่วยส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะเติบโตในเส้นทางอาชีพดีไซเนอร์ ให้มีเวทีแสดงผลงานออกสู่สาธารณชน เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง และได้วางจำหน่ายสินค้าที่โลตัส สำหรับเสื้อผ้าแบรนด์ MeStyle เป็นเสื้อผ้าสำหรับทุกคนในครอบครัว คุณภาพดี ราคาคุ้มค่า โดยมีดีไซน์ที่สมาร์ท ทันสมัย สามารถใส่ได้ในทุกโอกาส ดูแลง่าย ใส่สบายด้วยนวัตกรรมคูล แอนด์ ดราย และกระบวนการผลิตแบบไม่มีของเสียและสารกำมะถัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับเครื่องหมาย Thailand Textile Tag รับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งคอลเลกชั่นพิเศษจาก Young Designers โครงการนี้ เป็นเสื้อผ้าที่ผลิตเส้นใยจากวัสดุรีไซเคิลจากขวดพลาสติกที่ส่วนหนึ่งได้จากจุดรับบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลในโลตัส และเป็นวัสดุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Global Recycle Standard (GRS) ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนที่เป็นพื้นฐานการดำเนินธุรกิจในทุกมิติของโลตัส”

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า “สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มุ่งยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ผ่านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความรู้สหวิชาการที่เน้นนวัตกรรม การออกแบบ การเชื่อมโยง ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ซึ่งโครงการออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว รักษ์โลก แบรนด์ MeStyle เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ช่วยสนับสนุนโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพนี้ โดยเป็นการผนึกศักยภาพทั้งองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประสบการณ์ทำงานจริงในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในธุรกิจค้าปลีกจากทีมงานมืออาชีพของโลตัส ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อต่อยอดสู่อาชีพนักออกแบบในอนาคตต่อไป”

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่