Loading...

โลตัส ร่วมกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๖” บริจาคเสื้อกันหนาวและเบเกอรี่

โลตัส ร่วมกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๖” บริจาคเสื้อกันหนาวและเบเกอรี่ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

โลตัส นำโดยคุณฐิติพงศ์ พินิจกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและจัดเรียงสินค้า แผนกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โลตัส ร่วมกับบริษัทคู่ค้า นำโดย คุณอรธิชา ตั้งใจเชิดชูธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อสร. ฟู้ดส์ จำกัด ร่วมกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๖” โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบของบริจาคเสื้อกันหนาวบุนวม 293 ชุด และเบเกอรี่ 1,500 ชิ้น สำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ประสบภาวะอากาศหนาวเย็น ให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโลตัส ในการเป็นองค์กรค้าปลีกที่เคียงข้างคนไทยและพร้อมให้การช่วยเหลือคนในชุมชนในทุกสถานการณ์ โดยจะนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่