Loading...

โลตัส ร่วมกับ ดาวน์นี่ เปิดตัวโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอม” พลิกขยะมากกว่าสามพันกิโลกรัมเป็นห้องน้ำให้นักเรียน

โลตัส ร่วมกับ ดาวน์นี่ เปิดตัวโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอม”
พลิกขยะมากกว่าสามพันกิโลกรัมเป็นห้องน้ำให้นักเรียน

โลตัส ร่วมกับ ดาวน์นี่ เปิดตัวโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอม” ตั้งจุดรับถุงเปล่าดาวน์นี่ใช้แล้วในโลตัส 62 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปอัพไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างห้องน้ำในโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสองคลอง โรงเรียนคลองขวาง และโรงเรียนสกัด 80 โดยมีเป้าหมายนำขยะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 3,633 กิโลกรัมมาใช้ในการอัพไซเคิล สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของโลตัสที่มุ่งลดปริมาณขยะและของเสียที่นําไปฝังกลบ สู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2030

นายพงศธร ปานประสงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการพาณิชย์สินค้าทั่วไปในครัวเรือน โลตัส กล่าวว่า “โลตัส มีแผนงานด้านความยั่งยืน Vision 2030. Actions every day. ด้วยการสร้างความยั่งยืนจากการดำเนินงานในทุกวันและทุกมิติ ซึ่งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่โลตัสจะลดปริมาณขยะและของเสียที่นําไปฝังกลบ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราให้น่าอยู่มากขึ้น ล่าสุด โลตัส ร่วมกับ ดาวน์นี่ ในโครงการ “ดาวน์นี่ คืนรอยยิ้มให้น้องๆ ต้อนรับเปิดเทอม” เปิดพื้นที่ในโลตัส 62 สาขาทั่วประเทศเป็นจุดรับถุงดาวน์นี่ใช้แล้ว และเตรียมส่งมอบคืนให้กับแบรนด์เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลเป็นวัสดุในการสร้างห้องน้ำ เปลี่ยนจากขยะให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์คืนสู่สังคม ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ ในโรงเรียนห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น่าอยู่ขึ้น โดยเก็บถุงดาวน์นี่ใช้แล้วนำมาส่งมอบที่จุดรับคืนในโลตัส เพื่อนำถุงกลับเข้ากระบวนการอัพไซเคิลให้เป็นประโยชน์ต่อไป”

ผู้ที่สนใจสามารถส่งมอบถุงเปล่าดาวนน์นี่ได้ที่โลตัส 62 สาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2566

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่