Loading...

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ปีที่ 6

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ปีที่ 6

โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ปีที่ 6 เพื่อรับการสนันสนุนวัตถุดิบอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา 2566 โครงการที่โลตัสส่งเสริมให้นักเรียนทั่วประเทศเข้าถึงอาหารดี มีประโยชน์ ปลอดภัย เหมาะสมตามหลักโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน (Health & Well-being) ซึ่งโลตัสคัดเลือกโรงเรียนโดยพิจารณาจากความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุน เรื่องราวของโรงเรียน เมนูที่แต่ละโรงเรียนต้องการทำให้นักเรียน ประกอบกับผลโหวตจากลูกค้าและประชาชน ที่มีส่วนร่วมโหวตโรงเรียนที่ต้องการช่วยสนับสนุนผ่านสาขาของโลตัสในจังหวัดนั้น ๆ โดยมีโรงเรียนที่ได้รับเลือกจำนวน 77 โรงเรียน ดังนี้

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม กรุงเทพมหานคร
2 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง กระบี่
3 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน กาญจนบุรี
4 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล กาฬสินธุ์
5 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ (เอกชนการกุศล) กำแพงเพชร
6 โรงเรียนบ้านสระพังข่า ขอนแก่น
7 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 จันทบุรี
8 โรงเรียนบ้านมาบนาดี ฉะเชิงเทรา
9 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ชลบุรี
10 โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตารา ชัยนาท
11 โรงเรียนบ้านแก้งโนน-ส้มกบ ชัยภูมิ
12 โรงเรียนบ้านหินแก้ว ชุมพร
13 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
14 โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาบ้านห้วยผักกูด เชียงใหม่
15 โรงเรียนบ้านท่าข้าม ตรัง
16 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตราด
17 โรงเรียนบ้านแม่ตาว ตาก
18 โรงเรียนวัดท่ามะปราง นครนายก
19 โรงเรียนวัดกกตาล(สีมารัตน์วิทยา) นครปฐม
20 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว นครพนม
21 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา นครราชสีมา
22 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา นครศรีธรรมราช
23 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย นครสวรรค์
24 โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี
25 โรงเรียนบ้านตือกอ นราธิวาส
26 โรงเรียนบ้านน้ำฮาว น่าน
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ29) บึงกาฬ
28 โรงเรียนบ้านตูมหวาน บุรีรัมย์
29 โรงเรียนวัดฉาง ปทุมธานี
30 โรงเรียนวังมะเดื่อ ประจวบคีรีขันธ์
31 โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) ปราจีนบุรี
32 โรงเรียนบ้านกูวิง ปัตตานี
33 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง พระนครศรีอยุธยา
34 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 พังงา
35 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร พัทลุง
36 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง พิจิตร
37 โรงเรียนบ้านหนองปรือ พิษณุโลก
38 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล เพชรบุรี
39 โรงเรียนบ้านกงกะยาง เพชรบูรณ์
40 โรงเรียนบ้านวังวน แพร่
41 โรงเรียนบ้านปางงุ้น พะเยา
42 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ภูเก็ต
43 โรงเรียนบ้านนานกเขียน มหาสารคาม
44 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุกดาหาร
45 โรงเรียนบ้านทุ่งแพม แม่ฮ่องสอน
46 โรงเรียนบ้านวังพญา ยะลา
47 โรงเรียนบ้านโนนประทาย ยโสธร
48 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง ร้อยเอ็ด
49 โรงเรียนบ้านท่าฉาง ระนอง
50 โรงเรียนวัดมาบชลูด ระยอง
51 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ราชบุรี
52 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ลพบุรี
53 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ลำปาง
54 โรงเรียนบ้านห้วยห้า ลำพูน
55 โรงเรียนบ้านนาดินดำ เลย
56 โรงเรียนบ้านผักขะ ศรีสะเกษ
57 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สกลนคร
58 โรงเรียนสันติวิทย์ สงขลา
59 โรงเรียนบ้านไร่ สตูล
60 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สมุทรปราการ
61 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สมุทรสงคราม
62 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) สมุทรสาคร
63 โรงเรียนบ้านโคกสูง สระแก้ว
64 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) สระบุรี
65 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี สิงห์บุรี
66 โรงเรียนบ้านปากแคว สุโขทัย
67 โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ สุพรรณบุรี
68 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สุราษฎร์ธานี
69 โรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” สุรินทร์
70 โรงเรียนบ้านเสียว-ดงบัง หนองคาย
71 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
72 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ (เรือไทยสงเคราะห์ 2) อ่างทอง
73 โรงเรียนบ้านตูม อุดรธานี
74 โรงเรียนบ้านหนองรัก อุทัยธานี
75 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ อุตรดิตถ์
76 โรงเรียนบ้านไฮตาก อุบลราชธานี
77 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า อำนาจเจริญ

โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ต่อไป
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามาถติดต่อได้ทาง Inbox ใน Facebook :
Lotus's – โลตัส

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่