Loading...

โลตัส ร่วมงาน Mega Show Bangkok 2023 ร่วมเสวนา SMEs ก้าวไกล มิติใหม่ในการสนับสนุน SMEs โดยสสว. ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย

โลตัส ร่วมงาน Mega Show Bangkok 2023 ร่วมเสวนา
SMEs ก้าวไกล มิติใหม่ในการสนับสนุน SMEs โดยสสว. ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย

โลตัส ยกทัพร่วมงาน Mega Show Bangkok 2023 มหกรรมสินค้าและดีไซน์นานาชาติจากประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยนำสินค้าภายใต้แบรนด์โลตัส ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบรนด์ MeStyle และผลิตภัณฑ์เครื่องนอนแบรนด์ Memento ไปร่วมออกบูธแสดงสินค้าทั้งประเภทขายปลีกสำหรับลูกค้าทั่วไป และขายส่งสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจ นอกจากนี้ ยังขนทัพผู้เชี่ยวชาญทั้งทีมโลตัสและพันธมิตรคู่ค้าผู้ผลิตสินค้าสำหรับแบรนด์ MeStyle และ Momento ร่วมเสวนาในหัวข้อ “SMEs ก้าวไกล มิติใหม่ในการสนับสนุน SMEs” ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจหรือเป็นคู่ค้ากับโลตัส และแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการตัวจริงที่เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์โลตัส ซึ่งเป็นคู่ค้ากับโลตัสยาวนานกว่า 20 ปี

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินการของโลตัส ที่มุ่งเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย ผ่านการสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจ ทั้งการเป็นพันธมิตรคู่ค้า การเป็นผู้ผลิตสินค้าแบรนด์โลตัส การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าและพื้นที่เช่าร้านค้าในศูนย์การค้า การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจ และยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างโอกาสและผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการ SME อีกด้วย

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่