Loading...

โลตัส ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าจัดกิจกรรม "สร้างสุขวัยเก๋า" ต่อเนื่องตลอดปี 2566

โลตัส ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้าจัดกิจกรรม "สร้างสุขวัยเก๋า"  เพื่อขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับการฝึกอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว รวมไปถึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยภายในงานได้มีวิทยากรให้ความรู้ พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ คอร์สเครื่องดื่มสุขภาพ และคอร์สอาหารสุขภาพ เป็นต้น โดยจัดขึ้นที่โลตัส สาขาหาดใหญ่ 1 จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรม “สร้างสุขวัยเก๋า” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโลตัส ที่ต้องการสนับสนุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านสุขภาพและการฝึกอาชีพ และยังสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัสในประเด็นด้านการสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม (Social impact & economic contribution)

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆ จากโครงการ “สร้างสุขวัยเก๋า” ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีกำหนดการ   จัดกิจกรรมตลอดปี 2566 และนอกจากกิจกรรมนี้ โลตัสยังมีกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุอื่นๆ อาทิ  โครงการ “60 ยังแจ๋ว” ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทำงานในสาขาของโลตัสกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ด้วยตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความสะดวก ช่วยให้กลุ่มประชากรผู้สูงวัยมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่