Loading...

โลตัส ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย”

โลตัส ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้บริโภค เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งแบรนด์ MeStyle เป็นหนึ่งในสินค้าภายใต้แบรนด์โลตัส ที่ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือ ในปีนี้จะมุ่งเน้นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพตามแนวคิด BCG Model และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัสอีกด้วย โดยภายในงานมี คุณดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคุณอังสนา โสมาภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรมที่โลตัส สุขุมวิท 50 เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับเสื้อผ้าแบรนด์ MeStyle เป็นเสื้อผ้าที่มีดีไซน์ที่สามารถสวมใส่ง่ายได้ทุกวัน คุณภาพดี ราคาคุ้มค่า ซึ่งเป็นเสื้อผ้าสำหรับครอบครัวที่มีทั้งเสื้อผ้าบุรุษ สตรี และเด็ก โดยได้รับเครื่องหมาย Thailand Textile Tag เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และยังเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของโลตัสที่มีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อ ผู้สวมใส่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเสื้อผ้าในหลายคอลเลกชันที่ผลิตด้วยเส้นใยที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบจากกระบวนการรีไซเคิล และใช้ระบบการย้อมสีแบบไร้กำมะถัน เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของลูกค้า ผู้สวมใส่ และสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่