Loading...

ซีพี แอ็กซ์ตร้า เดินหน้าโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ต่อเนื่องปีที่ 7 ตั้งเป้าส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวันกว่า 3 ล้านมื้อให้นักเรียน กว่า 130 โรงเรียนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

แม็คโครและโลตัส ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ปีที่ 7 มอบเงินสนับสนุนกว่า 2,600,000 บาท พร้อมตั้งเป้าส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวันคุณภาพกว่า 3 ล้านมื้อ ตลอดปีการศึกษา 2567 ให้นักเรียนกว่า 30,000 คนในกว่า 130 โรงเรียนจาก 77จังหวัดทั่วประเทศ ได้เข้าถึงอาหารที่ดีมีประโยชน์ ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับครูและนักเรียน ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ตรงที่จะช่วยในการพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชนไทย

นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม็คโคร-โลตัส ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) พร้อมมุ่งส่งเสริมการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านความยั่งยืนที่สำคัญขององค์กร โดยโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 พร้อมสนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหาร ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกว่า 880 โรงเรียน และจำนวนนักเรียน 96,000 คน เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงอาหารดี ที่มีประโยชน์ และโภชนาการที่ครบถ้วน”

นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แม็คโครและโลตัส ได้ร่วมมือดำเนินกิจกรรม “ลำไย ปันสุข…คืนสุข สู่ชุมชน” โดยนำรายได้จากการจำหน่ายลำไยทุก 1 กิโลกรัม ร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นวัตถุดิบอาหารและอาหารสดคุณภาพให้กับโรงเรียน 172 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นมื้ออาหารกลางวัน ควบคู่การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในวัยเรียน รวมถึงการนำร่อง ส่งเสริมองค์ความรู้และงบประมาณด้านการจัดการขยะอาหารให้กับคณะครูและนักเรียน ในโครงการ “อาหารดี พี่ให้น้อง” กว่า 20 โรงเรียน ผ่านการทดลองเพาะเลี้ยงแมลงโปรตีน หรือ BSF เพื่อช่วยลดปริมาณขยะอาหาร และเป็นต้นแบบให้กับชุมชน อีกด้วย

แม็คโคร-โลตัสพร้อมสานต่อเจตนารมณ์ด้านความยั่งยืนผ่านการโครงการต่างๆ มากมายในปีนี้ ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำต้นแบบองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 จังหวัดนครราชสีมา

ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังนี้

Related News & Activities

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่