Loading...

1 Mar - 31 May 24

โปรโมชั่นบัตรเครดิตโลตัส

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส รับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ*/**
รวมสูงสุด 800 บาท เมื่อช้อปสะสมครบ 10,000 บาท/ เดือน
1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค.  67

รับต่อที่ 1 : สิทธิประโยชน์หลักทุกวันและพิเศษเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน มี.ค - ก.ย. 2567
ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ
ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ LBO)
สแกนที่นี่

หรือ SMS พิมพ์ LBO (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ(ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

โปรโมชันนี้รวมการผูกบัตรโลตัสและชำระเงินผ่าน True Money Wallet

รับต่อที่ 2 : เครดิตเงินคืนจากโปรโมชั่นช้อป Super คุ้ม 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2567
ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการ ครั้งเดียวตลอดรายการ
ฟรี ผ่าน UCHOOSE (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ SUM)
สแกนที่นี่

หรือ SMS พิมพ์ SUM (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

โปรโมชันนี้รวมการผูกบัตรโลตัสและชำระเงินผ่าน True Money Wallet
ยอดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 800 บาท มาจากการคำนวณรับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ*/** เมื่อช้อปสะสมครบ 10,000 บาท/เดือน

1 มี.ค. 67 - 31 พ.ค. 67      
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ รวมสูงสุด 800 บาท/ เดือน*,** เมื่อช้อปสะสมครบ 10,000 บาท

เงื่อนไขรับต่อที่ 1*: สิทธิประโยชน์หลักทุกวันและพิเศษเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน มี.ค - ก.ย. 2567

คูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 3%

 • รับคะแนนโลตัส รีวอร์ดสจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโลตัส สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่แอปUCHOOSE โดยคะแนนถูกเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดโลตัสอัตโนมัติทุก 3 เดือนในอัตราทุก 250 คะแนนเท่ากับคูปองเงินสด 25 บาท แล้วจัดส่งให้ท่านในเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค. ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • รับคูปองเงินสดโลตัส 3% จากยอดใช้จ่ายสะสมที่โลตัสส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อรอบบัญชี โดยยอดใชจ่ายทุก 20 บาทต่อรายการจะได้รับ 6 คะแนนมีมูลค่าเทียบเท่า 0.6 บาท / รับคูปองเงินสดโลตัส 1% จากยอดใช้จ่ายสะสมที่โลตัสส่วนที่เกิน 15,000 บาทขึ้นไปต่อรอบบัญชี โดยยอดใช้จ่ายทุก 20 บาทต่อรายการจะได้รับ 2 คะแนนมีมูลค่าเทียบเท่า 0.2 บาท ทั้งนี้รายการใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกนับรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก
 • ยอดใช้จ่ายสะสมที่โลตัส ยกเว้น โลตัสในต่างประเทศ ร้านค้าเช่าภายในห้าง รายการผ่อนชำระ การซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มอื่น รายการคืนสินค้า ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • คะแนนจะได้รับภายในวันถัดไปหลังจากวันบันทึกรายการ กรณีชำระผ่านสแกน QR Payment ของบัตรเครดิตและชำระผ่าน โลตัส ช้อปออน์ไลน์ จะได้รับคะแนนภายใน 60 วันนับจากวันบันทึกรายการ
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบัตรเครดิตโลตัสกับมายโลตัสเพื่อรับคูปองเงินสดโลตัส โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตโลตัสโทร 1712 เพื่ออัพเดทข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกบัตรเครดิตโลตัสและมายโลตัสให้ตรงกัน

โลตัสคอยน์สูงสุด 0.5%

 • มายโลตัสเป็นระบบสมาชิกของโลตัส โดยรับคอยน์คืน 0.5% กับทุกๆบาทที่ช้อป เมื่อช้อป 50 บาทขึ้นไป ซึ่ง 1 โลตัสคอยน์มีมูลค่า 1 บาท สามารถตรวจสอบโลตัสคอยน์คงเหลือได้ที่แอปพลิเคชันโลตัส เพื่อแลกคอยน์ใช้ซื้อสินค้าแทนเงินสดหรือแลกเป็นสิทธิพิเศษมากมาย
 • ใช้บัตรเครดิตโลตัสคู่กับการแจ้งหมายเลขสมาชิกมายโลตัสที่จุดชำระเงิน
  เครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5% เสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน มี.ค. - ก.ย. 2567
 • ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนโบนัสที่แอป UCHOOSE ค้นหา LBO ในหน้าโปรโมชั่น หรือลงทะเบียนด้วย SMS พิมพ์ LBO (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ SMS มีค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์กำหนดไว้
 • รับเครดิตเงินคืนโบนัส 1.5% จากยอดใช้จ่ายที่โลตัสในวันเสาร์และอาทิตย์แรกของเดือน ได้แก่วันที่ 2-3 มี.ค. 2567, 6-7 เม.ย. 2567, 4-5 พ.ค. 2567, 1-2 มิ.ย. 2567, 6-7 ก.ค. 2567, 3-4 ส.ค. 2567, 7-8 ก.ย. 2567 โดยจำกัดการมอบเครดิตเงินคืนโบนัสสูงสุดไม่เกิน 225 บาท ต่อเดือน (คำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมที่โลตัสไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน) สำหรับรายการใช้จ่ายหลังจากที่ลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น และรายการใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกนับรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก
 • คำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมเฉพาะที่โลตัส ไม่นับรวมโลตัสในต่างประเทศ ร้านค้าเช่าภายในโลตัส รายการผ่อนชำระ การซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มอื่น และการคืนสินค้า

เงื่อนไขรับต่อที่ 2**: เครดิตเงินคืนจากโปรโมชั่นช้อป Super คุ้ม 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2567(SUM)

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการที่ UCHOOSE หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ที่โลตัส ทุกสาขา และ โลตัสช้อปออนไลน์เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
 • ช้อปที่โลตัสทุกสาขาและโลตัสช้อปออนไลน์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด120บาท เมื่อช้อปสะสมครบทุก 2,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 40 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท/บัญชีบัตรหลัก /เดือน)(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 18,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 360 บาท/บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ) หรือ ช้อปสะสมครบทุก 10,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 30,000 บาท หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ) โปรโมชั่นนี้รวมการผูกบัตรฯและชำระเงินผ่านแอปทรู มันนี่ วอลเล็ท
 • สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน หลังจบเดือนที่ทำรายการในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) ตามรอบดังนี้ - เครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 พ.ค. 67 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน มี.ค.67 - เครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 มิ.ย. 67 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน เม.ษ.67- เครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 ก.ค. 67 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ค.67
 • สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.67 ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น และเป็นรายการใช้จ่ายหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว
 • สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค, ยอดซื้อหน่วยลงทุน, การซื้อประกันทุกประเภท, การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน,รายการใช้จ่ายในร้านค้าเช่าและศูนย์อาหารภายในห้างโลตัสทุกสาขา,สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ และนมผงเด็กสูตร 1,2
 • พื้นที่ให้บริการจัดส่ง เป็นไปตามที่โลตัส ช้อป ออนไลน์ กำหนด ท่านสามารถตรวจสอบก่อนทำการสั่งซื้อได้ที่ https://www.lotuss.com/th โทร.1430 (บริษัทโลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายและพื้นที่บริการจัดส่ง หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องโปรดติดต่อ โลตัส ช้อป ออนไลน์ โดยตรง)
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา ส่งเสริมการตลาดเพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการของแอปทรู มันนี่ วอลเล็ท หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลังโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะเรียกคืน หรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
 • โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท โลตัสส์ มันนี่  เซอร์วิสเซส จำกัด กำหนดให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

Remark: โดยการคำนวณความรับคืนสูงสุดเป็นการคำนวณเมื่อช้อปสะสมครบ 10,000 บาท/ เดือน เท่านั้น จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Portfolio ซึ่งถ้าลูกค้ามีการใช้จ่ายมากขึ้นลูกค้าจะได้รับความคุ้มคืนเพิ่มขึ้น ตามตารางดังนี้

Other Promotions

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่