Loading...

1 Mar - 17 Apr 24

FIN FUN FLY ช้อปโลตัส ลุ้นฟินยกแก๊งค์ กับเอ็กซ์คลูซีฟทริปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

พิเศษ ช้อปร้านค้าที่ร่วมรายการในโลตัสเท่านั้น

จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 3 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

รายละเอียดเงื่อนไขที่ร่วมรายการ

1. เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567

2. สำหรับลูกค้าทั่วไป เมื่อช้อปหรือใช้บริการเฉพาะร้านค้าร่วมรายการในที่พื้นที่เช่าโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ ดังนี้

  • Food Court : Lotus’s Eatery, Lotus’s Eats, Food Court
  • Food & Restaurant : KFC, Swensen’s, The Pizza Company
  • Grab & Go : Dunkin’s, Dairy Queen, S&P, Tong Garden
  • Non Food : Top Charoen, MR. D.I.Y., MC Jeans, KT Optic
  • Game & Playland : Fun Pavilion, Skippy Land, Kidzooona, Kiddy Land, Candy Land, Echo Games, Lovely Land, Sanook Games zone, My Fantasy Zone, Play Z, Joyliday
  • Temporary : ร้านค้าเช่าที่ร่วมรายการ

3. สามารถรวมสะสมใบเสร็จได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อใบเสร็จรับเงิน ทุกๆ 300 บาท ถือเป็น 1 สิทธิ์ หมายเหตุ Lotus’s Eatery, Lotus’s Eats, Food Court, KFC พิเศษ ทุกๆ 300 บาท รับสิทธิ์ X5 ในการลุ้น

4. สามารถร่วมรายการได้โดยแอดไลน์ @lotusaward ลงทะเบียนด้วยชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอัปโหลดใบเสร็จรับเงิน เพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล เมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ และตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

5. กำหนดจับรางวัลจำนวน 1ครั้ง ดังนี้ จับรางวัล วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางไลน์ @lotusawardในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.

7. รางวัล ได้แก่ แพ็คเกจทัวร์ ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (จำนวน 3 วัน 2 คืน) จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 3 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 107,100 บาท รวมมูลค่า 4,284,000 บาท

8. ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

9. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ลัคกี้วัน กรุ๊ป จำกัด (ตัวแทนดำเนินการของบริษัท) หรือผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันการรับรางวัล โทร 02-591-9800 กด 0 ภายในวันและเวลา ทำการ ตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.

10. ผู้โชคดีจะต้องสามารถยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยใช้แสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

11. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และต้องมีหนังสือเดินทางต่างประเทศ (Passport) ที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่เดินทาง

ตารางการเดินทางทั้งหมด 4 ครั้ง

• รอบที่ 1 : 11 พฤษภาคม  - 13 พฤษภาคม 2567

• รอบที่ 2 : 17 พฤษภาคม - 19 พฤษภาคม 2567

• รอบที่ 3 : 25 พฤษภาคม  - 27 พฤษภาคม 2567

• รอบที่ 4 : 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567

12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หากเกิดสถานการณ์หรือปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

13. รางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นใด หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางตามวันและเวลาที่กำหนดได้ ถือว่าสละสิทธิ์ และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับถัดไปตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

14. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด เพียง 1 รางวัล ตลอดรายการเท่านั้น

15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%  ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัล ผู้โชคดีจะต้องชำระด้วยตนเอง

16. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โชคดีตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ถ่ายภาพ นำภาพถ่ายและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดี ภาพถ่ายดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

18. พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส), บริษัทตัวแทนในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงครอบครัวและญาติไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เพิกถอน เรียกคืนรางวัล เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร กรณีเกิดการทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ในการร่วมกิจกรรม

20. เฉพาะโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต สาขาที่ร่วมรายการ

รายชื่อสาขาที่ร่วมรายการ

ลำดับ

รายชื่อสาขา

1

โลตัสซีคอนสแควร์

2

โลตัสมหาชัย

3

โลตัสขอนแก่น

4

โลตัสพัทยา

5

โลตัสสระบุรี

6

โลตัสพิษณุโลก โคกช้าง

7

โลตัสสุพรรณบุรี

8

โลตัสนครศรีธรรมราช

9

โลตัสพระราม 2

10

โลตัสมีนบุรี

11

โลตัสเชียงใหม่ หางดง

12

โลตัสสุขาภิบาล 1

13

โลตัสสุราษฏร์ธานี

14

โลตัสอยุธยา

15

โลตัสฟอร์จูนทาวน์

16

โลตัสศรีนครินทร์

17

โลตัสภูเก็ต

18

โลตัสรามอินทรา

19

โลตัสบางแค

20

โลตัสพระราม 4

21

โลตัสแจ้งวัฒนะ

22

โลตัสสุขุมวิท 50

23

โลตัสหลักสี่

24

โลตัสโคราช1

25

โลตัสชลบุรี

26

โลตัสอุบลราชธานี

27

โลตัสรัตนาธิเบศร์

28

โลตัสพระราม 3

29

โลตัสอุดรธานี

30

โลตัสประชาชื่น

31

โลตัสหาดใหญ่

32

โลตัสบางนา - ตราด

33

โลตัสพัทยาเหนือ

34

โลตัสเชียงใหม่คำเที่ยง

35

โลตัสตรัง

36

โลตัสบางปะกอก

37

โลตัสรังสิต

38

โลตัสบางกะปิ

39

โลตัสระยอง

40

โลตัสลาดพร้าว

41

โลตัสสมุย

42

โลตัสกาญจนบุรี

43

โลตัสนครปฐม

44

โลตัสจันทบุรี

45

โลตัสบางใหญ่

46

โลตัสหนองคาย

47

โลตัสราชบุรี

48

โลตัสจรัญสนิทวงศ์

49

โลตัสพระราม1

50

โลตัสรังสิต-นครนายก

51

โลตัสวังหิน

52

โลตัสปทุมธานี

53

โลตัสชัยภูมิ

54

โลตัสบางพลี

55

โลตัสหัวหิน

56

โลตัสบ้านฟ้า-ลำลูกกา

57

โลตัสลพบุรี

58

โลตัสรังสิตคลอง7

59

โลตัสสามพราน

60

โลตัสนวนคร

61

โลตัสซิตี้พาร์ค บางพลี

62

โลตัสฝาง

63

โลตัสนครชัยศรี

64

โลตัสกระบี่

65

โลตัสบางปู

66

โลตัสปากช่อง

67

โลตัสบางปะอิน

68

โลตัสปิ่นเกล้า

69

โลตัสศาลายา

70

โลตัสบ้านฉาง

71

โลตัสเสนา

72

โลตัสเพชรบูรณ์

73

โลตัสสิงห์บุรี

74

โลตัสระนอง

75

โลตัสศรีษะเกษ

76

โลตัสทุ่งสง

77

โลตัสบ้านโป่ง

78

โลตัสปราณบุรี

79

โลตัสพัทลุง

80

โลตัสแหลมฉบัง

81

โลตัสลำลูกกา คลอง2

82

โลตัสละไม

83

โลตัสอมตะ

84

โลตัสอุดรธานี 2

85

โลตัสสตูล

86

โลตัสอรัญประเทศ

87

โลตัสสุขาภิบาล 3

88

โลตัสชุมพร

89

โลตัสเลย 2

90

โลตัสบ่อวิน

91

โลตัสชุมแพ

92

โลตัสกาฬสินธุ์

93

โลตัสตราด

94

โลตัสหาดใหญ่ 2

95

โลตัสถลาง

96

โลตัสตาก

97

โลตัสโคราช2 หัวทะเล

98

โลตัสขอนแก่น 2

99

โลตัสท่ายาง ทาวน์

100

โลตัสปราจีนบุรี

101

โลตัสไชยา

102

โลตัสบ้านบึง

103

โลตัสวารินชำราบ

104

โลตัสนครอินทร์

105

โลตัสหนองเรือ

106

โลตัสสะเดา

107

โลตัสกุมภวาปี

108

โลตัสมหาสารคาม

109

โลตัสหนองบัวลำภู

110

โลตัสพิษณุโลก 2

111

โลตัสแม่สอด

112

โลตัสพัฒนาการ

113

โลตัสนครสวรรค์

114

โลตัสบางประกง

115

โลตัสเชียงของ

116

โลตัสเชียงใหม่ รวมโชค

117

โลตัสแกลง

118

โลตัสเวียงสระ

119

โลตัสบัวใหญ่

120

โลตัสสงขลา

121

โลตัสฉลอง

122

โลตัสหล่มสัก

123

โลตัสโรจนะ

124

โลตัสเดอะ วอร์ค นครสวรรค์

125

โลตัสนครนายก

126

โลตัสแม่ขรี

127

โลตัสสมุทรสาคร

128

โลตัสจะนะ

129

โลตัสบางเลน

130

โลตัสคลองหลวง

131

โลตัสสังขะ

132

โลตัสจันดี

133

โลตัสสิชล

134

โลตัสปราสาท

135

โลตัสท่าตูม

136

โลตัสจัตุรัส

137

โลตัสเชียงยืน

138

โลตัสบึงสามพัน

139

โลตัสแก้งคร้อ

140

โลตัสตาคลี

141

โลตัสโชคชัย

142

โลตัสพิมาย

143

โลตัสสตึก

144

โลตัสพยัคฆภูมิ

145

โลตัสนิคมพัฒนา

146

โลตัสจอหอ

147

โลตัสนางรอง

148

โลตัสหนองฉาง

149

โลตัสกุฉินารายณ์

150

โลตัสยโสธร

151

โลตัสประโคนชัย

152

โลตัสลำปลายมาศ

153

โลตัสปักธงชัย

154

โลตัสด่านขุนทด

155

โลตัสบ้านตาขุน

156

โลตัสท่าหลวง

157

โลตัสโกสุมพิสัย

158

โลตัสโพนทอง

159

โลตัสอู่ทอง

160

โลตัสสมเด็จ

161

โลตัสพนัสนิคม

162

โลตัสบางกรวยไทรน้อย

163

โลตัสพิบูลมังสาหาร

164

โลตัสประทาย

165

โลตัสโนนไทย

166

โลตัสอู่ตะเภา

167

โลตัสมาบตาพุด

168

โลตัสบรบือ

169

โลตัสบ้านสวน

170

โลตัสจอมทอง

171

โลตัสอ่างทอง

172

โลตัสวาปีปทุม

173

โลตัสศรีเทพ

174

โลตัสองครักษ์

175

โลตัสบางกระดี

176

โลตัสสมุทรปราการ

177

โลตัสลาดกระบัง

178

โลตัสแก่งคอย

179

โลตัสบางบ่อ

180

โลตัสชะอำ

181

โลตัสเลียบคลองสอง

182

โลตัสติวานนท์

183

โลตัสนอร์ธ ราชพฤกษ์

184

โลตัสสี่คิ้ว

185

โลตัสร้อยเอ็ด

186

โลตัสอุตรดิตถ์

187

โลตัสแพร่

188

โลตัสลำปาง

189

โลตัสชัยนาท

190

โลตัสมุกดาหาร

191

โลตัสน่าน

192

โลตัสสุรินทร์

193

โลตัสนครพนม

194

โลตัสสมุทรสงคราม

195

โลตัสสกลนคร

196

โลตัสแม่สาย

197

โลตัสพะเยา

198

โลตัสสัตหีบ

199

โลตัสสว่างแดนดิน

200

โลตัสท่าศาลา

201

โลตัสท่าบ่อ

202

โลตัสเดชอุดม

203

โลตัสแม่จัน

204

โลตัสศรีมหาโพธิ

205

โลตัสกันทรลักษ์

206

โลตัสสามชุก

207

โลตัสพนมสารคาม

208

โลตัสเชียงคำ

209

โลตัสกำแพงแสน

210

โลตัสธาตุพนม

211

โลตัสหลังสวน

212

โลตัสขุขันธ์

213

โลตัสอุทุมพรพิสัย

214

โลตัสกระทุ่มแบน

215

โลตัสหนองจอก

216

โลตัสประจวบ

217

โลตัสขาณุวรลักษบุรี

218

โลตัสบึงกาฬ

219

โลตัสกบินทร์บุรี

220

โลตัสพงษ์เพชร

221

โลตัสพล

222

โลตัสตระการพืชผล

223

โลตัสโคกสำโรง

224

โลตัสบ้านผือ

225

โลตัสวังน้ำเย็น

226

โลตัสอ่อนนุช 80

227

โลตัสอีทเทอรี - แมคโคร ศรีนครินทร์ (Lotus's Eatery-Srinakarin Makro)

228

โลตัสทรู ดิจิทัล พาร์ค (Lotus's Eatery)

View allดาวน์โหลด คลิกที่นี่