กำลังโหลด...

โลตัส ร่วมขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT-ED ให้ความรู้ด้านโภชนาการและการจัดการขยะอาหาร

โลตัส ร่วมขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT-ED ให้ความรู้ด้านโภชนาการและการจัดการขยะอาหาร พัฒนาเยาวชนในโรงเรียนเครือข่าย

โลตัส เดินหน้าสนับสนุน โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT-ED) โดย มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) จัดทัพผู้เชี่ยวชาญจากโลตัสร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา นำร่องให้ความรู้ด้านโภชนาการและการจัดการขยะอาหาร สนับสนุนเครื่องมือและงบประมาณพัฒนาเยาวชน แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโครงการ อาหารดีพี่สอนน้อง ในโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะและโรงเรียนวัดเปาสามขา จ.เชียงใหม่ โดยออกแบบกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความรู้การทำอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการให้แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยลดหวาน มัน เค็ม เน้นวัตถุดิบหาง่ายในท้องถิ่น สนับสนุนการทำการเกษตรในโรงเรียนเพื่อเพิ่มวัตถุดิบอาหาร และยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ได้อีกด้วย พร้อมปลูกฝังความรู้คุณค่าและที่มาของอาหาร ไม่บริโภคทิ้งขว้างจนสร้างขยะอาหาร

นอกจากนี้ยังมีโครงการ Zero Food Waste for School ที่โลตัสร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำหลักสูตรสอนการเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly : BSF) แก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน จ.ชัยภูมิ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบของการกำจัดขยะอาหารในโรงเรียนและชุมชนด้วยการนำอาหารที่เหลือไปเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีน ลดการทิ้งขยะอาหารสู่บ่อฝังกลบ และยังสามารถนำหนอนแมลงโปรตีนไปใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหารสัตว์ทางการเกษตร หรือแปรรูปเป็นสินค้าสร้างรายได้ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีนอีกด้วย

โดยปี 2566 โลตัสยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT-ED) โดยมีเป้าหมายขยายความร่วมมือไปยัง 20 โรงเรียนทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่