กำลังโหลด...

ฝาก/ถอนเงินสด ที่โลตัส

ประกาศเรื่องขอปรับลดวงเงินการฝากเงิน
ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ธนาคาร วงเงินรับฝากต่อบัญชี (เดิม) วงเงินรับฝากต่อบัญชี (ใหม่)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับฝากเงิน ตั้งแต่ 100 - 30,000 บาท /รายการ และ
รวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท /วัน /ผู้ใช้บริการ
รับฝากเงิน
ตั้งแต่ 100 - 20,000 บาท /รายการ 

สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท /วัน /หมายเลขบัตรประชาชนผู้ใช้บริการ
ธนาคารกสิกรไทย รับฝากเงิน ตั้งแต่ 100 - 30,000 บาท /รายการ และ
ไม่เกิน 99,000 บาท /วัน /ผู้ใช้บริการ
ธนาคารกรุงเทพ รับฝากเงินตั้งแต่ 100 - 30,000 บาท / รายการ และ
รวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท /วัน /ผู้ใช้บริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ รับฝากเงินตั้งแต่ 100 - 30,000 บาท / รายการ และ
ไม่เกิน 99,000 บาท /วัน /บัญชี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับฝากเงินตั้งแต่ 100 - 30,000 บาท /รายการ และ
รวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท/วัน /ผู้ใช้บริการดาวน์โหลด คลิกที่นี่