กำลังโหลด...

เกษตรกรและเอสเอ็มอี

โลตัส ให้การสนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของเรากว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์แล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing)

ปัจจุบันโลตัสรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกเหนือจากการรับซื้อผลิตผลในปริมาณสูงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ เรายังช่วยให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกรในด้านมาตรฐานการเพาะปลูก ความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นคู่ค้าของเรา โลตัส มิได้เป็นเพียงช่องทางจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่เราให้ความสำคัญในการช่วยพัฒนาศักยภาพของ SME ผ่านการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า มาตรฐานการผลิต มาตรฐานคุณภาพ นโยบายด้านการจัดหาสินค้าด้วยความรับผิดชอบ สวัสดิภาพแรงงาน และสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งมาตรฐานและความเป็นเลิศเหล่านี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เนื่องจากมีมาตรฐานในระดับสากลเป็นคู่ค้ากับเรา ดีอย่างไร?

เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศผ่าน สาขาและช่องทางออนไลน์ ของเรา

ช่วยพัฒนามาตรฐานสินค้า และการผลิตมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ

สร้างรายได้ที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืน

โอกาสในการเติมโตไป พร้อมกับธุรกิจของเรา

เป็นคู่ค้ากับโลตัส

“ขณะนี้เว็บไซต์ลงทะเบียนสามารถใช้งานได้แล้ว แต่เนื่องจากเว็บไซต์ลงทะเบียนมีปัญหาขัดข้อง ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 พ.ย. 64 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในช่วงวันดังกล่าว ลงทะเบียนเข้ามาใหม่อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี่”