กำลังโหลด...

เสนอพื้นที่ให้เรา

ตั้งโลตัสบนที่ดินหรืออาคารของคุณเนื่องจากตอนนี้ระบบกำลังปรับปรุง

ลูกค้าสามารถติดต่อหรือแสดงความจำนงว่าต้องนำเสนอพื้นที่เช่า

"พร้อมแนบเอกสาร สำเนาโฉนดที่ดิน และพิกัดของจุดที่ตั้ง"

โดยส่งอีเมลของท่านไปที่กรุงเทพปริมณฑล และภาคตะวันตก  

[email protected] / [email protected]


ภาคเหนือ  

[email protected] / [email protected]


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[email protected] / [email protected]


ภาคตะวันออก

[email protected]


ภาคใต้

[email protected]