กำลังโหลด...

โลตัส จับมือ P&G และพันธมิตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

โลตัส จับมือ P&G และพันธมิตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ส่งมอบบ้านที่สร้างจากวัสดุรีไซเคิลให้กระทรวงพม. ในโครงการ
“Upcycling Plastic House เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม”

โลตัส ร่วมกับ P&G พร้อมด้วยพันธมิตรในโครงการ “Upcycling Plastic House เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม” ได้แก่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล, แสนสิริ และ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ส่งมอบบ้านที่สร้างจากวัสดุรีไซเคิล ให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางในสังคม โดยโลตัสเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ประกอบการและชุมชน โดยเป็นจุดรับบริจาครวบรวมขวดแชมพูพลาสติกและแชมพูถุงเติมจากผลิตภัณฑ์ของ P&G รวมทั้งพลาสติกอื่น ๆ ในสาขาของโลตัส 35 แห่ง เพื่อนำพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผ่าน ‘YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านจากวัสดุรีไซเคิล ที่หน่วยงานพันธมิตรตั้งใจร่วมกันแก้ไขปัญหาพลาสติกใช้แล้ว ด้วยการคืนชีวิตพลาสติกที่ถูกทิ้งผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อสร้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัย สร้างมูลค่าเพิ่มและแบ่งปันสู่สังคมต่อไป

นายพงศธร ปานประสงค์ ผู้อำนวยการสินค้าอุปโภค โลตัส กล่าวว่า “โลตัส ดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ Vision 2030. Actions every day. ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนจากการดำเนินงานในทุก ๆ วัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ภายในปี 2573 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular economy เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญ โดยโลตัส มีเป้าหมายในการลดปริมาณของเสียที่นําไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 และใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนสำหรับสินค้าแบรนด์โลตัส ภายในปี 2568 โดยปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นของสินค้าแบรนด์ของโลตัสประเภทอาหารและสินค้าอุปโภคใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ 100% แล้ว นอกจากนี้ ภายใต้แผนงานด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โลตัส มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าและประชาชนสามารถแยกและรีไซเคิลขยะได้อย่างสะดวกผ่านสาขาของโลตัส โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินงานตั้งจุดรับขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล โลตัส สามารถรวบรวมขวดพลาสติกและกระป๋องอะลูมิเนียมได้แล้วเกือบ 3 ล้านขวด พลาสติกยืดกว่า 1.5 ล้านกิโลกรัม กล่องและลังกระดาษกว่า 157 ล้านกิโลกรัม เพื่อนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด การร่วมมือกับ P&G และพันธมิตรจากองค์กรอื่น ๆ ในโครงการ Upcycling Plastic House เป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเก็บรวมรวมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบและนำไปรีไซเคิล นอกจากมิติทางสิ่งแวดล้อมแล้ว โครงการนี้ยังสร้างประโยชน์ทางสังคมให้กลุ่มเปราะบาง ในการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกมา upcycle เป็นที่อยู่อาศัยอีกด้วย โลตัส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ด้วยการจัดสรรพื้นที่ในโลตัส 35 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนกลุ่มเปราะบางในสังคม”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่