กำลังโหลด...

โลตัส รับวันเบาหวานโลก จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวานต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ส่งเสริมการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน

เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายนของทุกปี โลตัส สนับสนุนการป้องกันโรคเบาหวาน จัดกิจกรรม “ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลเบาหวาน” ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคเบาหวานแก่ประชาชน โดยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งมีบริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด บริการตรวจร่างกายเบื้องต้น อาทิ วัดความดัน หาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานผ่านการร่วมกิจกรรมชิงรางวัล และแจกอะโวคาโดเพื่อสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัส ในประเด็นส่งเสริมการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน (Health & Well-being) และสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs)จากการรับประทานอาหารที่ดี สนับสนุนการออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรม “ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลเบาหวาน” จัดในโลตัสสาขาพิเศษ 6สาขา โดยนำร่องที่สาขาสุขุมวิท 50 และสาขารามอินทรา เมื่อวันที่ 11 – 12 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดที่โลตัส สำนักงานส่วนกลางนวมินทร์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพดีให้เพื่อนพนักงาน โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้

  • วันที่ 14 พ.ย. 66 ที่ โลตัส สำนักงานส่วนกลางนวมินทร์
  • วันที่ 18 – 19 พ.ย. 66 ที่ โลตัส สาขาบางใหญ่ และสาขาขอนแก่น 2
  • วันที่ 25 – 26 พ.ย. 66 ที่ โลตัส สาขาหาดใหญ่ 1 และสาขาเชียงใหม่ คำเที่ยง

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้าในสาขา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่