กำลังโหลด...

20 มิ.ย. - 24 ก.ค. 67

สมาชิกมายโลตัสร่วมสนุกในรายการ “ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่ม” ที่โลตัส รับสิทธิ ลุ้นไอโฟน ทองคำ และรางวัลมากมาย

ช่วงเวลาร่วมรายการ : 20 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2567

แบรนที่เข้าร่วม

 • ESSENCE
 • HYGIENE
 • FINELINE
 • SMART
 • ULTRA MILD
 • DOWNY
 • AMBIPUR
 • HICLASS
 • DE PARIS
 • PRO
 • COMFORT

และแบรนด์อื่น ๆ ที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขการซื้อสินค้า :

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่โลตัส สาขาใหญ่ครบ  259 บาท รับ 2 สิทธิอัตโนมัติ
หากซื้อครบ 359 บาท รับ 3 สิทธิอัตโนมัติ จำกัด 3 สิทธิต่อใบเสร็จ
หากลูกค้าซื้อสินค้าที่โลตัส โกเฟรช ครบ 159 บาท รับ 1 สิทธิอัตโนมัติ
หากซื้อครบ 229 บาท รับ 2 สิทธิอัตโนมัติ จำกัด 2 สิทธิต่อใบเสร็จ

ของรางวัล  รวม 550 รางวัล

 • ไอโฟน 15 128GB จำนวน 5 เครื่อง
 • ทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล
 • บัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 500 บาท จำนวน 495 รางวัล

ประกาศผลภายในวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2567
เรื่มต้นติดต่อลูกค้าเพื่อรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567
หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายในวันที่ 1 กันยายน 2567 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกผู้โชคดี และทำการติดต่อหาผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป

เงื่อนไขการรับสิทธิ :

ผู้เข้าร่วมรายการ

 • ผู้เข้าร่วมจะต้องซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ที่ห้างโลตัสที่กำหนดไว้
 • ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นสมาชิกมายโลตัสเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และ บริษัท เอ้กดิจิทัล จำกัด และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

การรับสิทธิ

 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิอัตโนมัติจากยอดการใช้จ่ายของสมาขิกมายโลตัส
 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิได้หลายสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
 • ระบบไม่รองรับการเช็คจำนวนสิทธิได้ระหว่างรายการ

การรับรางวัล

 • ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับรางวัลที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ทจ่าย 5% ของมูลค่าของของรางวัล
 • มูลค่าของของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นทดแทนได้
 • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีภูมิลำเนาและถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อลูกค้าในการรับสิทธิรับของรางวัลโดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดภายในระยะเวลารายการ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบ หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ผ่านแอปพลิเคชันโลตัส สมาร์ท แอป ก่อนระยะเวลารายการจะจบลง
 • หากทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหาผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับของรางวัลในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ร่วมรายการต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อใช้รับรางวัล เท่านั้น

โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่