กำลังโหลด...

28th Anniversary Lotus’s x True “ช้อปกินสะใจ พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดสมาร์ททุกสัปดาห์ ฉลองครบรอบ 28 ปี โลตัส”

แคมเปญ : 28th Anniversary Lotus’s x True “ช้อปกินสะใจ พร้อมลุ้นรับรางวัลสุดสมาร์ททุกสัปดาห์ ฉลองครบรอบ 28 ปี โลตัส”

รายละเอียดแคมเปญ

 • ระยะเวลาแคมเปญ 29 กันยายน ถึง 2 พฤศจิกายน 2565
 • สาขาที่เข้าร่วม Hypermarket Store ทุกสาขา
 • รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม เพียงสะสมใบเสร็จ ซื้อสินค้าในโลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ตขั้นต่ำ 300 บาท และ ซื้อสินค้าหรือบริการพื้นที่เช่าขั้นต่ำ 500 บาท รวมขั้นสัปดาห์ละต่ำ 800 บาท (สะสมใบเสร็จได้ใน 1 สัปดาห์ จันทร์ ถึงอาทิตย์) แค่ลงทะเบียนและสะสมใบเสร็จผ่าน LINE @lotussluckydraw (Lotus’s Lucky draw) เพื่อสะสมใบเสร็จ และรอลุ้นรับของรางวัล

รางวัลมีกว่า 3,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท
รางวัลที่ 1 Samsung Flip และ True 5G hi-speed 12 เดือน จำนวน 20 รางวัล
รางวัลที่ 2 Smart Watch iWatch จำนวน 40 รางวัล
รางวัลที่ 3 Smart TV Samsung และแพ็คเกจ True ID จำนวน 80 รางวัล
รางวัลที่ 4 แพ็คเกจ True ID 12 เดือน จำนวน 200 รางวัล
รางวัลที่ 5 แพ็คเกจ 5G Hi Speed จำนวน 3,000 รางวัล

เงื่อนไขการสะสมใบเสร็จ

 1. เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
 2. เมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ในพื้นที่ขายโลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Sales Floor) สะสมใบเสร็จขั้นต่ำมูลค่า 300 บาท และเมื่อซื้อสินค้าและใช้บริการในพื้นที่เช่าโลตัส (Mall) สะสมใบเสร็จขั้นต่ำมูลค่า 500 บาท รวมขั้นต่ำมูลค่า 800บาท สามารถสะสมใบเสร็จได้ภายในรอบของการจับรางวัล ในกรณีที่ส่งใบเสร็จ 1 ใบเสร็จ หรือสะสมใบเสร็จ มีมูลค่ามากกว่าที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดยอดเงินส่วนเกินออก โดยจะถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล เท่านั้น
 3. สามารถร่วมรายการ โดยแอดไลน์ @lotussluckydraw (Lotus’s Lucky draw) ลงทะเบียนร่วมรายการ ด้วยชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ อัพโหลดใบเสร็จจากการซื้อสินค้า ดังกล่าวข้างต้น เพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
 4. ใบเสร็จที่ร่วมรายการจะต้องเป็นใบเสร็จที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น ต้องมองเห็นเด่นชัด และอยู่ในระหว่าง วันที่ 29 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

การจับรางวัลและประกาศผล
จับรางวัลและประกาศผลทุกสัปดาห์ วันที่ 10,17,24 ตุลาคม และ 3 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทาง Lotus’s Facebook และ LINE @lotussluckydraw (Lotus’s Lucky draw)

ครั้งที่ 1 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 จับรางวัลวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. และประกาศผลผ่านทางไลน์ @lotussluckydraw (Lotus’s Lucky draw) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ครั้งที่ 2 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 จับรางวัลวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. และประกาศผลผ่านทางไลน์ @lotussluckydraw (Lotus’s Lucky draw) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ครั้งที่ 3 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565 จับรางวัลวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. และประกาศผลผ่านทางไลน์ @lotussluckydraw (Lotus’s Lucky draw) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

ครั้งที่ 4 เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จับรางวัลวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. และประกาศผลผ่านทางไลน์ @lotussluckydraw (Lotus’s Lucky draw) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

หมายเหตุ :

 1. สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลจะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ และจะถูกดึงออกจากระบบฯ เพื่อจัดพิมพ์แล้ว ตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป
 2. ผู้ร่วมรายการต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน และเพื่อใช้รับรางวัล เท่านั้น
 3. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่มีชื่อตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น
 4. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / ท่าน / 1 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่เล่นรายการ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
 5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือสิ่งของอื่นใดได้
 6. ในการติดต่อขอรับรางวัล ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้โดยโทร 02-5919800 ภายในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. และจะต้องแสดงหลักฐานอันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และใบเสร็จตัวจริงที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งแจ้งเบอร์โทรศัพท์เครือข่ายทรู (ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มีโทรศัพท์เครือข่ายทรู สามารถขอเปิดใหม่ได้ที่สาขาทรูใกล้บ้าน เป็นต้น) โดยผู้โชคดี จะต้องยืนยันการรับรางวัล และหรือจะต้องติดต่อได้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้นจะถือว่า สละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
 7. ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าใดก็ได้ในพื้นที่ขายโลตัส (Sales Floor) ดังต่อไปนี้ ไม่สามารถร่วมรายการได้ เช่น ค่าเติมเงินโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน, จ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า, บุหรี่, สุรา และ นมผงเด็กทารก เป็นต้น
 8. ภาพของรางวัลในสื่อเป็นเพียงการจำลองใช้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี VAT เป็นต้น
 10. ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544
 11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อสาขาที่เข้าร่วม

 1. ซีคอนสแควร์
 2. มหาชัย
 3. ขอนแก่น
 4. พัทยา
 5. สระบุรี
 6. พิษณุโลก
 7. สุพรรณบุรี
 8. นครศรีธรรมราช
 9. พระราม 2
 10. มีนบุรี
 11. เชียงใหม่ หางดง
 12. สุขาภิบาล 1
 13. สุราษฏร์ธานี
 14. อยุธยา
 15. ฟอร์จูนทาวน์
 16. ศรีนครินทร์
 17. ภูเก็ต
 18. รามอินทรา
 19. บางแค
 20. พระราม 4
 21. แจ้งวัฒนะ
 22. สุขุมวิท 50
 23. หลักสี่
 24. โคราช 1
 25. ชลบุรี
 26. อุบลราชธานี
 27. รัตนาธิเบศร์
 28. พระราม 3
 29. อุดรธานี
 30. ประชาชื่น
 31. หาดใหญ่
 32. บางนา - ตราด
 33. พัทยาเหนือ
 34. เชียงใหม่ คำเที่ยง
 35. ตรัง
 36. บางปะกอก
 37. รังสิต
 38. บางกะปิ
 39. ระยอง
 40. ลาดพร้าว
 41. สมุย
 42. กาญจนบุรี
 43. นครปฐม
 44. จันทบุรี
 45. บางใหญ่
 46. หนองคาย
 47. ราชบุรี
 48. จรัญสนิทวงศ์
 49. พระราม1
 50. รังสิต-นครนายก
 51. วังหิน
 52. ปทุมธานี
 53. ชัยภูมิ
 54. บางพลี
 55. หัวหิน
 56. บ้านฟ้า-ลำลูกกา
 57. ลพบุรี
 58. รังสิตคลอง7
 59. สามพราน
 60. นวนคร
 61. ซิตี้พาร์ค บางพลี
 62. ฝาง
 63. นครชัยศรี
 64. กระบี่
 65. บางปู
 66. ปากช่อง
 67. บางปะอิน
 68. ปิ่นเกล้า
 69. ศาลายา
 70. บ้านฉาง
 71. เสนา
 72. เพชรบูรณ์
 73. สิงห์บุรี
 74. ระนอง
 75. ศรีษะเกษ
 76. ทุ่งสง
 77. บ้านโป่ง
 78. ปราณบุรี
 79. พัทลุง
 80. แหลมฉบัง
 81. คลอง2
 82. ละไม
 83. อมตะ
 84. อุดรธานี 2
 85. สตูล
 86. อรัญประเทศ
 87. สุขาภิบาล 3
 88. ชุมพร
 89. เลย 2
 90. บ่อวิน
 91. ชุมแพ
 92. กาฬสินธุ์
 93. ตราด
 94. หาดใหญ่ 2
 95. ถลาง
 96. ตาก
 97. โคราช2
 98. ขอนแก่น 2
 99. ท่ายาง ทาวน์
 100. ปราจีนบุรี
 101. ไชยา
 102. บ้านบึง
 103. วารินชำราบ
 104. นครอินทร์
 105. หนองเรือ
 106. สะเดา
 107. กุมภวาปี
 108. มหาสารคาม
 109. หนองบัวลำภู
 110. พิษณุโลก 2
 111. แม่สอด
 112. พัฒนาการ
 113. นครสวรรค์
 114. บางประกง
 115. เชียงของ
 116. เชียงใหม่ รวมโชค
 117. แกลง
 118. เวียงสระ
 119. บัวใหญ่
 120. สงขลา
 121. ฉลอง
 122. หล่มสัก
 123. โรจนะ
 124. เดอะ วอร์ค นครสวรรค์
 125. นครนายก
 126. แม่ขรี
 127. สมุทรสาคร
 128. จะนะ
 129. บางเลน
 130. คลองหลวง
 131. สังขะ
 132. จันดี
 133. สิชล
 134. ปราสาท
 135. ท่าตูม
 136. จัตุรัส
 137. เชียงยืน
 138. บึงสามพัน
 139. แก้งคร้อ
 140. ตาคลี
 141. โชคชัย
 142. พิมาย
 143. สตึก
 144. พยัคฆภูมิ
 145. นิคมพัฒนา
 146. จอหอ
 147. นางรอง
 148. หนองฉาง
 149. กุจินารายณ์
 150. ยโสธร
 151. ประโคนชัย
 152. ลำปลายมาศ
 153. ปักธงชัย
 154. ด่านขุนทด
 155. บ้านตาขุน
 156. ท่าหลวง
 157. โกสุมพิสัย
 158. โพนทอง
 159. อู่ทอง
 160. สมเด็จ
 161. พนัสนิคม
 162. บางกรวยไทรน้อย
 163. พิบูลมังสาหาร
 164. ประทาย
 165. โนนไทย
 166. อู่ตะเภา
 167. มาบตาพุด
 168. บรบือ
 169. บ้านสวน
 170. จอมทอง
 171. อ่างทอง
 172. วาปีปทุม
 173. ศรีเทพ
 174. องครักษ์
 175. บางกระดี
 176. สมุทรปราการ
 177. ลาดกระบัง
 178. แก่งคอย
 179. เดอะ มาร์เก้ต
 180. บางบ่อ
 181. ชะอำ
 182. เลียบคลองสอง
 183. ติวานนท์
 184. ร้อยเอ็ด
 185. อุตรดิตถ์
 186. แพร่
 187. ลำปาง
 188. ชัยนาท
 189. มุกดาหาร
 190. น่าน
 191. สุรินทร์
 192. นครพนม
 193. สมุทรสงคราม
 194. สกลนคร
 195. พิจิตร
 196. แม่สาย
 197. พะเยา
 198. สัตหีบ
 199. สว่างแดนดิน
 200. ท่าศาลา
 201. ท่าบ่อ
 202. เดชอุดม
 203. แม่จัน
 204. ศรีมหาโพธิ
 205. กันทรลักษ์
 206. สามชุก
 207. พนมสารคาม
 208. เชียงคำ
 209. กำแพงแสน
 210. ธาตุพนม
 211. หลังสวน
 212. ขุขันธ์
 213. อุทุมพรพิสัย
 214. กระทุ่มแบน
 215. หนองจอก
 216. ประจวบ
 217. ขาณุวรลักษบุรี
 218. บึงกาฬ
 219. กบินทร์บุรี
 220. พล
 221. ตระการพืชผล
 222. โคกสำโรง
 223. บ้านผือ
 224. วังน้ำเย็นดาวน์โหลด คลิกที่นี่