กำลังโหลด...

1 ทรูพอยท์ กวักโชค ช้อปฟรี 999 บาท ที่โลตัส

1 ทรูพอยท์ กวักโชค ช้อปฟรี 999 บาท ที่โลตัส รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 2 ล้านบาท

วันเริ่มสิทธิพิเศษ 22 กันยายน 2565
วันสิ้นสุดสิทธิพิเศษ 12 ตุลาคม 2565

รายละเอียดสิทธิพิเศษ
ลูกค้าทรู ใช้ 1 ทรูพอยท์ ร่วมสนุกวัดดวง ช้อปฟรี สูงสุด 999 บาท ที่โลตัส
วัดดวงได้ 1 ครั้ง / บัตรประชาชน ตลอดแคมเปญ

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 1. กิจกรรมร่วมสนุก ใช้ 1 ทรูพอยท์ กวักโชค ช้อปฟรี 999 บาท ที่โลตัส ("กิจกรรม") นี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ("ผู้ร่วมกิจกรรม") โดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
 2. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี ต่อ 1 บัตรประชาชน สามารถนำ 1 ทรูพอยท์ ไปแลกรับสิทธิ์ จำนวน 1 สิทธิ์ เพื่อร่วมเล่นกิจกรรม และไม่สามารถขอรับทรูพอยท์ คืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. ผู้ร่วมกิจกรรม เมื่อแลกทรูพอยท์รับสิทธิ์สำเร็จ มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามลำดับการมอบของรางวัลซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 1. - คูปองแทนเงินสดโลตัส มูลค่า 999 บาท 504 รางวัล
 2. - คูปองแทนเงินสดโลตัส มูลค่า 199 บาท 2,016 รางวัล
 3. - คูปองแทนเงินสดโลตัส มูลค่า 19 บาท 40,320 รางวัล
 4. - เงินเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท มูลค่า 1 บาท 150,192 รางวัล
 5. - คะแนนทรูพอยท์ 1 คะแนน 340,200 รางวัล
 1. กิจกรรมนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 หรือบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือเว็บไซต์ทรูไอดี โดยใช้ User Name และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี
 3. ของรางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับจะแสดงอยู่ในหน้า "รางวัลของฉัน" ของกิจกรรม บนแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือเว็บไซต์ทรูไอดี
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ True Call Center 1242
 12. ลิงค์สำหรับไปยังทรูไอดี คลิก https://ttid.co/OiLl/9uygdafiดาวน์โหลด คลิกที่นี่