กำลังโหลด...

กิจกรรมแจกฟรี “ผ้าไหว้เฮงแน่ Lucky Edition”

กติการ่วมสนุก

🏮 1. โพสต์ภาพรูปโต๊ะไหว้เจ้าของคุณใต้โพสต์นี้ (ใช้รูปเก่าได้) พร้อมบอกว่าปีนี้เล็งไอเทมไหว้เจ้าอะไรที่โลตัสไว้?

🏮 2. กดไลก์ & แชร์ โพสต์นี้ เปิดเป็นสาธารณะ

🏮 3. ติดแฮชแท็ก #ผ้าไหว้เฮงแน่  #ตำราเฮงฉบับตัวแม่ #โลตัสตรุษมังกรเฮงแน่ตัวแม่มาเอง

🏮 4. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 67 – 25 ม.ค. 2567 ภายใน 23.59 น. เท่านั้น !

🎊 ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 27 ม.ค. 2567 ที่หน้าเพจ FB Lotus’s  เวลา 12.00 น.

🎊 สำหรับผู้โชคดีได้รับ “ผ้าไหว้เฮงแน่” จะต้องมายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 ม.ค. 2567 ก่อนเวลา 22.00 น.

#ผ้าไหว้เฮงแน่ #โลตัสตรุษมังกรเฮงแน่ตัวแม่มาเอง #ตำราเฮงฉบับตัวแม่ #โลตัสตรุษจีน #ตรุษจีน #LOTUSS #โลตัส


เงื่อนไขกิจกรรม

*คำตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
*ของรางวัล (ผ้าไหว้ปูโต๊ะ และ  กล่องใส่พร้อมใบปลิว) มูลค่า 1,200 บาท / 1 ชิ้น

*ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้

*ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและรับทราบเป็นอย่างดีถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ และตกลงให้บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“ผู้จัดกิจกรรม”)

ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส การถ่ายภาพ ภาพถ่าย ที่อยู่ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรม

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัทของผู้จัดกิจกรรม และ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขาย การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยผู้จัดกิจกรรมและบริษัทในเครือของผู้จัดกิจกรรม บนทุกช่องทางการสื่อสารของผู้จัดกิจกรรม

ทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประกาศต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้

เช่น การจัดส่งข้อมูลของผู้ชนะกิจกรรมให้บริษัทที่รับผิดชอบเรื่องการจัดส่งของรางวัล เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษาวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดกิจกรรม

รวมถึงการใช้สิทธิต่างๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ https://corporate.lotuss.com/privacy/ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่