กำลังโหลด...

Golden Hours โลตัสใจดี แจกฟรีทั้งบิล

รายละเอียดกิจกรรม

 1. เฉพาะสมาชิกมายโลตัสที่ซื้อสินค้าใดก็ได้โซนซุเปอร์มาร์เก็ต* (Sales Floor) สาขาศรีนครินทร์และสระบุรี ไม่กำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ / ใบเสร็จ เฉพาะวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.66 – 31 ธ.ค.66 (สินค้ายกเว้นตามหมายเหตุข้อ 6)
 2. เขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ หลังใบเสร็จรับเงิน หย่อนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดกิจกรรมเพื่อลุ้นรางวัล โดย 1 ใบเสร็จถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล

ของรางวัล

Gift card Lotus’s วันละ 2 รอบ / รอบละ 3 รางวัล ตามมูลค่าในใบเสร็จที่ลูกค้าซื้อสินค้า ปัดเศษขึ้นให้เป็น 100 บาท

ตัวอย่าง

มูลค่าใบเสร็จ 345 บาท รางวัล Gift card 400 บาท

มูลค่าใบเสร็จ 970 บาท รางวัล Gift card 1,000 บาท

มูลค่าใบเสร็จ 1,014 บาท รางวัล Gift card 1,100 บาท

มูลค่าใบเสร็จ 1,724 บาท รางวัล Gift card 1,800 บาท

มูลค่าใบเสร็จ 30,345 บาท รางวัล Gift card 30,400 บาท

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม (เลขที่ใบอนุญาต 701/2566 และ 702/2566 ออกให้ ณ อำเภอเมืองนนทบุรี)

 1. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าใดก็ได้โซนซุเปอร์มาร์เก็ต (Sales Floor)     สาขาศรีนครินทร์และสระบุรี ไม่กำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ / ใบเสร็จ
 2. ใบเสร็จที่ร่วมรายการจะต้องเป็นใบเสร็จที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์เท่านั้น ต้องมองเห็นเด่นชัด วันที่ในใบเสร็จต้องเป็นวันที่เฉพาะวันอาทิตย์ที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.66 – 31 ธ.ค.66
 3. เขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ หลังใบเสร็จรับเงิน หย่อนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดกิจกรรมเพื่อลุ้นรางวัล โดย 1 ใบเสร็จถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล

การจับรางวัลและประกาศผล

จับรางวัลและประกาศผลทุกวันอาทิตย์ วันที่ 12, 19, 26 พ.ย. 3, 10, 17, 24, 31 ธ.ค.2566 ที่บูธกิจกรรมในสาขาศรีนครินทร์ และสระบุรี

ครั้งที่ 1 ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในวันที่ 12 พ.ย.66 จับรางวัลวันที่ 12 พ.ย.66 เวลา 12.00 น. และ 18.00 น.  และประกาศผลที่บูธกิจกรรมในสาขาศรีนครินทร์ และสระบุรี

ครั้งที่ 2 ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในวันที่ 19 พ.ย.66 จับรางวัลวันที่ 19 พ.ย.66 เวลา 12.00 น. และ 18.00 น.  และประกาศผลที่บูธกิจกรรมในสาขาศรีนครินทร์ และสระบุรี

ครั้งที่ 3 ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในวันที่ 26 พ.ย.66 จับรางวัลวันที่ 26 พ.ย.66 เวลา 12.00 น. และ 18.00 น.  และประกาศผลที่บูธกิจกรรมในสาขาศรีนครินทร์ และสระบุรี

ครั้งที่ 4 ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในวันที่ 3 ธ.ค.66 จับรางวัลวันที่ 3 ธ.ค.66 เวลา 12.00 น. และ 18.00 น.  และประกาศผลที่บูธกิจกรรมในสาขาศรีนครินทร์ และสระบุรี

ครั้งที่ 5 ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในวันที่ 10 ธ.ค.66 จับรางวัลวันที่ 10 ธ.ค.66 เวลา 12.00 น. และ 18.00 น.  และประกาศผลที่บูธกิจกรรมในสาขาศรีนครินทร์ และสระบุรี

ครั้งที่ 6 ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในวันที่ 17 ธ.ค.66 จับรางวัลวันที่ 17 ธ.ค.66 เวลา 12.00 น. และ 18.00 น.  และประกาศผลที่บูธกิจกรรมในสาขาศรีนครินทร์ และสระบุรี

ครั้งที่ 7 ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในวันที่ 24 ธ.ค.66 จับรางวัลวันที่ 24 ธ.ค.66 เวลา 12.00 น. และ 18.00 น.  และประกาศผลที่บูธกิจกรรมในสาขาศรีนครินทร์ และสระบุรี

ครั้งที่ 8 ใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในวันที่ 31 ธ.ค.66 จับรางวัลวันที่ 31 ธ.ค.66 เวลา 12.00 น. และ 18.00 น.  และประกาศผลที่บูธกิจกรรมในสาขาศรีนครินทร์ และสระบุรี

หมายเหตุ :

 1. ผู้โชคดีจะต้องเป็นสมาชิกมายโลตัส อยู่ภายในบริเวณจุดกิจกรรม ที่จับรางวัลเท่านั้น
 2. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่มีชื่อตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น
 3. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์โดยแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรับรางวัลตามที่บริษัทฯ กำหนด รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือสิ่งของอื่นใดได้
 5. ผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / ท่าน / 1 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่เล่นรายการ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
 6. *ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าใดก็ได้ในโซนซุเปอร์มาร์เก็ต (Sales Floor) ดังต่อไปนี้ ไม่สามารถร่วมรายการได้ เช่น ค่าเติมเงินโทรศัพท์, บัตรเติมเงิน, จ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า, บุหรี่, สุรา และ นมผงเด็กทารกสูตร 1, 2  เป็นต้น
 7. การเข้าร่วมรายการนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปรากฎตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้โชคดีตกลงยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพถ่าย และชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดี ภาพถ่ายดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
 8. ภาพของรางวัลในสื่อเป็นเพียงการจำลองใช้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี VAT เป็นต้น
 10. ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544
 11. พนักงานบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด, บริษัทตัวแทนในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงครอบครัวและญาติไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 12. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดาวน์โหลด คลิกที่นี่