กำลังโหลด...

แต้ม สมาชิกโลตัส จากการแสดงความเห็นของสมาชิก

รับแต้ม My Lotus's จากการแสดงความคิดเห็น

เพราะคุณคือลูกค้าคนพิเศษ ความเห็นของคุณจึงสำคัญที่สุด

โลตัสจะสุ่มเลือกสมาชิกโลตัสในแต่ละเดือน เพื่อส่งคำเชิญให้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยคำเชิญนี้จะปรากฏที่ท้ายใบเสร็จ ซึ่งสมาชิกที่ได้สละเวลาเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับแต้มสมาชิกโลตัส 2,500 แต้ม แทนคำขอบคุณ

ทุกความเห็นของท่าน จะถูกนำไปปรับปรุงการบริการของเราเพื่อความพึงพอใจสูงสุด และยกระดับประสบการณ์การช้อปที่ โลตัส ให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน

เงื่อนไข

  1. สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่ได้รับคำเชิญแสดงความคิดเห็นที่ท้ายใบเสร็จเท่านั้น
  2. โลตัสขอสงวนสิทธิ์การปิดรับความคิดเห็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ความคิดเห็นของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ และนำไปใช้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4. สมาชิกจะต้องตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุกข้อจนจบ จึงจะได้รับแต้มสมาชิกโลตัส 2,500 คะแนน โดยจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกโลตัสภายใน 2 สัปดาห์ดาวน์โหลด คลิกที่นี่