กำลังโหลด...

โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้องปี 5

โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้องปี 5 ส่งต่อวัตถุดิบคุณภาพ อาหารกลางวัน แก่โรงเรียนยากไร้ทั่วประเทศ พร้อมให้ความรู้ สร้างเสริมโภชนาการที่ดี

โลตัส เดินหน้าจัด “โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับปรุงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงอาหารดี มีประโยชน์ ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ “การเดินทางของอาหารดีพี่ให้น้อง” เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมโภชนาการที่ดี

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง เป็นโครงการที่โลตัสจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน รวมถึงส่งมอบวัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับนำไปประกอบอาหารให้นักเรียนในโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารดีมีคุณภาพ เพราะเด็กนักเรียนอยู่ในวัยที่กำลังเติบโต ดังนั้นการได้รับมื้ออาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของโลตัสด้านการช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการจัดหาอาหารสดคุณภาพสูง ซึ่งโลตัสได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ล่าสุดมีการจัดกิจกรรมพิเศษ “การเดินทางของอาหารดีพี่ให้น้อง” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโภชนาการ นำร่องโดยพานักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย จ.ปทุมธานี เข้าชมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เพื่อเรียนรู้ที่มาของอาหารคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตที่รับตรงจากเกษตรกร และเยี่ยมชมกระบวนการทำงานที่โรงคัดและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคู พร้อมชมการจัดการอาหารสดที่โลตัส สาขาปทุมธานี และได้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกอาหารสดที่เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงสาธิตการล้างมือ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขอนามัยที่ดีและทานอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีสารอาหารและประโยชน์ทางโภชนาการที่ครบถ้วน เพื่อการเติบโตอย่างมีสุขภาพดี พร้อมต่อการเรียนรู้ในทุก ๆ วัน โดยครูและนักเรียนยังได้ช่วยกันเลือกวัตถุดิบเพื่อนำกลับไปประกอบอาหาร สร้างสรรค์เมนูแปลกใหม่หรือเป็นเมนูที่เด็ก ๆ อยากทานหรือไม่เคยได้ทาน และยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย

“โลตัส ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เด็ก ๆ เยาวชนบางส่วนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์ และเข้าใจถึงความยากลำบากของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลน หรือผู้ปกครองมีภาระความจำเป็นที่ไม่สามารถจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมตามโภชนาการในทุก ๆ มื้อได้ จึงเกิดเป็นโครงการอาหารดีพี่ให้น้องขึ้น นอกจากจะช่วยให้เด็กนักเรียนอิ่มท้องแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนปลูกฝังและให้ความรู้ด้านการทานอาหารที่มีประโยชน์และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาที่ครบถ้วนให้แก่นักเรียนด้วย ซึ่งโครงการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว และโลตัสจะยังคงเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์จากวัตถุดิบคุณภาพ ส่งเสริมการเติบโตอย่างมีสุขภาพดีต่อไป” นางสาวสลิลลา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่