กำลังโหลด...

โลตัส เดินหน้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาสาขา ตั้งเป้าครบ 1,000 สาขาภายในปี 2567

โลตัส เดินหน้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาสาขา ตั้งเป้าครบ 1,000 สาขาภายในปี 2567 มุ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

โลตัส เดินหน้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานทดแทนใช้ในสาขาทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยตั้งเป้าติดตั้งครบ 566 สาขาภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565 กำลังการผลิตรวมกว่า 100 เมกะวัตต์ สามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยได้ถึง 12%

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “ตามเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และได้มีการตั้งเป้าหมายที่ต่อเนื่องคือ การมุ่งสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 นั้น หนึ่งในแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวของ โลตัส คือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาศูนย์กระจายสินค้าและสาขาทุกขนาด เพื่อผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าบางส่วน

ในปี 2564 เราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา 98 สาขา และในปี 2565 มีแผนงานติดตั้งเพิ่มเติมทั้งหมด 468 สาขา ซึ่งจะทำให้ภายในสิ้นปีนี้ โลตัส จะมีสาขาที่มีโซล่าเซลล์เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองได้ใน 566 สาขา ซึ่งจะมีกำลังการผลิตโดยรวม 101 เมกะวัตต์ หรือประมาณ 12% ของการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดในธุรกิจ

โลตัส มีแผนงานที่ชัดเจนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนในสาขา โดยคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2567 จะมีโลตัส 1,042 สาขา ที่มีโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังคา มีกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์รวม 135 เมกะวัตต์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 13.4% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในธุรกิจของเรา

“การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาสาขาเพื่อผลิตพลังงานสะอาดใช้ ถือเป็นทางเลือกที่มีความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว โลตัส ยังมีโครงการอื่น ๆ อาทิ การใช้รถ EV ในการขนส่งสินค้า การปลูกป่า เพื่อบรรลุเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030” นางสาวสลิลลา กล่าวสรุป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่