กำลังโหลด...

โลตัส รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

โลตัส รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ปีที่ 16 ติดต่อกัน

โลตัส โดย นางสาวอรวลัญช์ สีวลีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง (เอเชีย) (ซ้าย) รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ขวา) ซึ่งโลตัสได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 16 ปีซ้อน สะท้อนความสำเร็จด้านการดูแลเพื่อนพนักงานและมีสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้เพื่อนพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสในการเติบโต ทำให้พนักงาน “รู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส” เพื่อส่งต่อประสบการณ์ดีดีให้ลูกค้าและผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ โลตัสยังสนับสนุนเปิดพื้นที่สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อจำหน่ายพืชผลทางเกษตรในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่