กำลังโหลด...

โลตัส คว้าอีกรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นเกียรติยศแห่งประเทศไทย จากคินเซนทริค

โลตัส คว้าอีกรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นเกียรติยศแห่งประเทศไทย จากคินเซนทริค

24 พฤศจิกายน 2565 – โลตัส ตอกย้ำบริษัทที่โดดเด่นด้านการดูแลเพื่อนพนักงาน รับรางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employer Hall of Fame) จากคินเซนทริค โดยเป็นรางวัลระดับโล่ทองเกียรติยศ (Hall of Fame Gold Class) สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในระยะเวลา 20 ปี นับเป็นรางวัลที่ 6 ที่โลตัสได้รับจากคินเซนทริค โดย คุณธนกฤต ฉันทวิทิตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จำกัด) บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีองค์กรชั้นนำเข้าร่วมประกวดกว่า 90 องค์กรทั่วประเทศ ถือเป็นการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ที่ประเมินผลจากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและมุมมองของพนักงานที่มีต่อประสบการณ์ในการทำงาน 2.ภาวะผู้นำที่โดดเด่น แนวคิดของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาคน และ 3.กลไกและแนวทางในการพัฒนาคน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร

รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความความภูมิใจของโลตัส สะท้อนถึงการเป็นองค์กรผู้นำค้าปลีกไทยที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยในปี 2565 โลตัสได้รับรางวัลทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่

  • รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 โดยนิตยสาร HR Asia ของบริษัท Business Media International (BMI)
  • รางวัล HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2022 จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 2 รางวัล ระดับ Gold และ Silver
  • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน (ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 16) และรางวัลเกียรติยศสูงสุด สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 15)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่