กำลังโหลด...

โครงการโลตัสเนยถั่ว คว้ารางวัลเกียรติยศ Chairman Award

โครงการโลตัสเนยถั่ว คว้ารางวัลเกียรติยศ Chairman Award
จากการผลักดันคุณภาพสินค้าชุมชนชาวเขา สู่มาตรฐานระดับสากล

โลตัส คว้ารางวัลเกียรติยศ Chairman Award ผลงานนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากโครงการ “โลตัส เนยถั่วคุณภาพ ปั้นสินค้าจากชุมชนชาวเขาสู่มาตรฐานระดับสากล” โดยมีคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล ในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2022 ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 5.0 โดยรางวัลนี้มาจากโครงการที่โลตัสส่งเสริมเกษตรกรถั่วลิสงชุมชนชาวเขา กลุ่มชาวบ้านตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาชุมชนโดยให้ความรู้ด้านการผลิตเนยถั่วคุณภาพสูงจากถั่วลิสงที่ปลอดสาร ยกระดับโรงงานและการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ชุมชนชาวเขาสามารถส่งผลิตภัณฑ์เนยถั่วจำหน่ายที่สาขาของโลตัสและช่องทางออนไลน์ สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน ตามความมุ่งมั่นของโลตัสในการเป็นแพลทฟอร์มแห่งโอกาสของผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่