กำลังโหลด...

โลตัส คว้า 4 รางวัลด้านนวัตกรรม (President Award) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

โลตัส คว้า 4 รางวัลด้านนวัตกรรม (President Award) ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตอกย้ำองค์กรนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม

โลตัส คว้า 4 รางวัลด้านนวัตกรรม (President Award) ปี 2564-2565 โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์แก่สังคมและช่วยขับเคลื่อนประเทศ

รางวัลระดับ Gold จาก โครงการโนนเขวาโมเดล ต้นแบบเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่บ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น ที่โลตัสร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยพัฒนากลุ่มเกษตรกรโนนเขวาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ให้เพาะปลูกผลผลิตที่ปลอดภัย ไร้สาร ได้มาตรฐาน GAP เพื่อวางจำหน่ายในโลตัส โดยใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต วางแผนการเพาะปลูก สนับสนุนโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิเพื่อคงความสดใหม่ รับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing) ในราคาที่เหมาะสม สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กลุ่มเกษตรกร

รางวัลระดับ Silver จากโครงการเนยถั่ว ตราโลตัส ที่ผลิตจากโรงงาน SME ของผู้พิการทางสายตา ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรถั่วลิสงชุมชนชาวเขา เพื่อให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์เนยถั่วที่ได้มาตรฐาน นำมาวางจำหน่ายที่โลตัส สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชน โครงการถุงขยะรักษ์โลก ตราโลตัส ผลิตถุงขยะจากการรีไซเคิลฟิล์มพลาสติก และโครงการนวัตกรรมเนื้อสัตว์คุณภาพดี ในบรรจุภัณฑ์เทอร์โมฟอร์ม สำหรับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ตัดแต่งและผลไม้พร้อมทาน โดยโลตัสเป็นห้างค้าปลีกรายแรกที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบเทอร์โมฟอร์มที่ขึ้นรูปจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% ช่วยลดการใช้พลาสติก และเทอร์โมฟอร์มยังช่วยคงความสดของสินค้า เป็นการช่วยลดขยะอาหารอีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่