กำลังโหลด...

โลตัส รับรางวัล "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" จากโครงการ ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ

โลตัส รับรางวัล "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" จากโครงการ ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ และ โครงการ Boxes to Beds เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนทุกมิติ

โลตัส รับรางวัล "ซีพีเพื่อความยั่งยืน" ประจำปี 2564-2565 ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานเครือซีพีทั่วโลก ที่ได้ทำโครงการต้นแบบด้านความยั่งยืน ช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับประเทศและแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ชุมชน และกลุ่มคนเปราะบาง ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยได้รับรางวัลจาก 2 โครงการเด่น 1.ด้านสร้างงานสร้างอาชีพ จากโครงการถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ ที่โลตัสผลิตถุงคืนชีพ ที่เป็นถุงช้อปปิ้งแบบหนา ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ผลิตจากส่วนผสมพลาสติกรีไซเคิล เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าที่ไม่ได้นำถุงผ้ามา โดยลูกค้าสามารถนำถุงคืนชีพที่ชำรุดมาส่งรีไซเคิลและเปลี่ยนเป็นใบใหม่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คัดเลือกกลุ่มเปราะบางที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้าโครงการ เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวรายได้น้อยได้รับการฝึกอาชีพ และมอบรายได้จากการจำหน่ายถุงคืนชีพ ให้แม่เลี้ยงเดี่ยวรายได้น้อย 77 ราย จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ต่อไป และ 2.ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากโครงการ Boxes to Beds ที่โลตัสได้เปิดจุดรับกล่องและลังกระดาษจากลูกค้า เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเตียงสนามสำหรับช่วยผู้ป่วยโควิด-19 และยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าได้จัดการกล่องกระดาษอย่างถูกวิธี สร้างประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

รางวัลดังกล่าวยังตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรค้าปลีก ที่ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปีค.ศ. 2050

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่