กำลังโหลด...

โลตัส ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม "สร้างสุขวัยเก๋า"

โลตัส ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม “สร้างสุขวัยเก๋า” พัฒนาผู้สูงอายุ สนับสนุนความผูกพันของคนทุกวัยภายในครอบครัว

โลตัส ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดกิจกรรม "สร้างสุขวัยเก๋า" สนับสนุนโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ โดยร่วมมือกับแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญ มีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ในงาน อาทิ การเสวนาเรื่องสะสมสุขภาพดีเป็นบำนาญชีวิต สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ, การดูแลและทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องโรคและกลุ่มอาการผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งมีบูธตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุฟรี พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปสอนการทำอาหารเพื่อสุขภาพ และจำหน่ายสินค้า เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ และสนับสนุนสังคมและครอบครัวร่วมส่งต่อความรักให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างความผูกพันของคนทุกวัยภายในครอบครัว ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อาหารชั้น 2 โลตัส สาขาพระราม 1

โลตัส เคารพความหลากหลาย ทั้งเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ฯลฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยนอกจากกิจกรรมนี้ โลตัส สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมี โครงการ “60 ยังแจ๋ว” ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทำงานในสาขาของโลตัสกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ด้วยตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความสะดวก ช่วยให้กลุ่มประชากรผู้สูงวัยมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่