กำลังโหลด...

โลตัส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ’ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โลตัส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
‘องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ’
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โลตัส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ’ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบ

รางวัลดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของโลตัสในการเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาด้านผู้สูงอายุและครอบครัว ซึ่งโลตัส มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านโครงการ “60 ยังแจ๋ว” ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ให้สามารถทำงานในสาขาของโลตัสกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ ด้วยตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น ตามความสะดวก ช่วยให้กลุ่มประชากรผู้สูงวัยมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัสในประเด็นเรื่องการสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม (Social impact & economic contribution)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่