กำลังโหลด...

โลตัส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ

โลตัส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” จาก พม.

โลตัส ได้รับเลือกเป็นองค์กรดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประจำปี 2565 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย โลตัส (ขวา) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 โดยโลตัส ให้ความสำคัญและสนับสนุนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรีและการพัฒนาศักยภาพสตรีทั้งในส่วนเพื่อนพนักงาน แรงงานสตรีในห่วงโซ่อุปทานของเรา และสตรีในชุมชนและสังคมในวงกว้างมาโดยตลอด ทั้งในระดับนโยบาย และกิจกรรม อาทิ นโยบายป้องกันความรุนแรง การล่วงละเมิดในที่ทำงาน และการเลือกปฏิบัติ, การลงนามคำมั่นเพื่อสนับสนุนหลักการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี (WEPs) ซึ่งพัฒนาโดย UN Women และ UN Global compact, และโครงการถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยสตรีที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีอาชีพที่มั่นคง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่