กำลังโหลด...

โลตัส ตอกย้ำองค์กรโปร่งใส ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

โลตัส ตอกย้ำองค์กรโปร่งใส ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC
เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

โลตัส ย้ำจุดยืนองค์กรโปร่งใส รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยมี นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฏหมายและการกำกับดูแลความถูกต้อง จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบริษัท โลตัส เป็นผู้รับมอบ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่โลตัสได้รับการรับรองในปี 2563 และได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 ในปีนี้ สะท้อนผลความสำเร็จของโลตัสในการเป็นองค์กรต้นแบบที่ประกาศนโยบายและดำเนินการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส มีระบบการตรวจสอบควบคุม และสนับสนุนบริษัทคู่ค้าให้มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต

สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโลตัสในการเป็นองค์กรค้าปลีกที่คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งการได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิก CAC อีกครั้ง สะท้อนผลสำเร็จของโลตัสที่มีเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นองค์กรค้าปลีกที่บริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน สู่การเป็นผู้นำค้าปลีกไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่สังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่