กำลังโหลด...

โลตัส เดินหน้าโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6” ส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวันให้โรงเรียนใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนให้เยาวชนเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์

โลตัส เดินหน้า “โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6” เริ่มส่งมอบวัตถุดิบคุณภาพสูงจากสาขาของโลตัสทั่วประเทศ สนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนใน 77 จังหวัด ที่ขาดแคลนหรือมีข้อจำกัดด้านอาหาร เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงอาหารดี มีประโยชน์ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ ตามความมุ่งมั่นของโลตัสในประเด็นเรื่องสนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน (Health & Well-being) พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้ความรู้นักเรียนเรื่องการมีโภชนาการที่ดี และปันความอิ่มอร่อยด้วยอาหารกลางวันมื้อพิเศษ

ดร.อภิรักษ์ เดชวรสิทธิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และสนับสนุนธุรกิจ โลตัส กล่าวว่า “โลตัส ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านสังคมคือสนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน (Health & Well-being) ผ่านการบริโภคอาหารดี มีประโยชน์ และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ โดยเป็นห้างค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าอาหารและอาหารสดคุณภาพสูง และจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง เป็นโครงการที่โลตัสจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพ สำหรับนำไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหาร ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอาหารดี มีประโยชน์ ปลอดภัย และครบถ้วนตามหลักโภชนาการ สนับสนุนการเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีของเยาวชน จนถึงปัจจุบัน โลตัส ได้สนับสนุนโรงเรียนในโครงการอาหารดีพี่ให้น้องไปแล้วกว่า 700 โรงเรียน สามารถส่งมอบอาหารดีให้นักเรียนแล้วกว่า 66,000 คน และในปีนี้ โลตัสเดินหน้าดำเนินโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6 โดยเริ่มส่งมอบวัตถุดิบอาหารกลางวันให้นักเรียนในกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ตลอดปีการศึกษา 2566 ซึ่งทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสั่งวัตถุดิบผ่านช่องทางออนไลน์ Lotus’s SMART App จากสาขาของโลตัสที่อยู่ใกล้โรงเรียน และโลตัสจะนำไปจัดส่งให้ถึงที่โรงเรียน ช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระให้คณะครูและเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้องในปีนี้ด้วย โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการในรูปแบบการสันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้ทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน เพื่อการบริโภคอาหารดีมีประโยชน์ ส่งเสริมการมีภาวะโภชนาการที่ดี”

นอกจากการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทยแล้ว โลตัส ในบทบาทห้างค้าปลีกที่เน้นจำหน่ายสินค้าอาหารและอาหารสด มีการพัฒนาและปรับสูตรสินค้าประเภทอาหารภายใต้แบรนด์โลตัสให้เหมาะสมและดีต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม โดยเป็นค้าปลีกรายแรกที่ไม่ใช้ไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่โลตัสผลิตทุกชนิด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่