กำลังโหลด...

โลตัส เดินหน้า โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน ร่วมกับ มูลนิธิ SOS บริจาคอาหารให้นักศึกษาในหอพัก ม.ราชภัฏ เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

โลตัส ร่วมกับ มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance Foundation - SOS) ต่อยอด โครงการกินได้ไม่ทิ้งกันบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพดีและสามารถรับประทานได้ จากโลตัส โก เฟรช จ.เชียงใหม่ และจากพันธมิตรองค์กรเอกชนอื่น ๆ รวมกว่า 40 บริษัท มอบให้กับนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

โดยจะมีการมอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพของนักศึกษา และสนับสนุนวัตถุดิบในโรงประกอบอาหารของหอพักนักศึกษา นอกจากจะเป็นการช่วยลดรายจ่ายให้กลุ่มนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างสรรค์สิ่งดีดีเพื่อชุมชนแล้ว ยังสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของโลตัสที่เดินหน้าลดปริมาณขยะอาหารภายในธุรกิจให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030

โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน เป็นโครงการที่โลตัสได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 เพื่อบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดแต่ยังมีคุณภาพดีให้กับผู้ยากไร้ แทนการทิ้งให้เปล่าประโยชน์ โดยมีพันธมิตรสำคัญคือมูลนิธิ SOS และความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนถึงปัจจุบัน โลตัส ได้บริจาคอาหารไปแล้วทั้งหมดกว่า 2.8 ล้านมื้อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่