กำลังโหลด...

โลตัส รับโล่เกียรติคุณ 2 ปีซ้อน ธุรกิจค้าปลีกแห่งความเป็นเลิศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

โลตัส โดย คุณนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายความยั่งยืนองค์กร (ขวา) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรดีเด่น ในด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งความเป็นเลิศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน จาก นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภาและอดีตนายกรัฐมนตรี (กลาง) ที่เป็นประธานในการเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ซึ่งโลตัสได้รับการประกาศเกียรติคุณต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว สะท้อนความสำเร็จของโลตัสที่มีนโยบายด้านความยั่งยืน “Vision 2030. Actions every day.” วางแผนงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจค้าปลีก ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกวันอย่างยั่งยืน ที่นอกจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังครอบคลุมทั้งด้านสังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)อีกด้วย เพื่อเป็นองค์กรค้าปลีกไทยที่ช่วยขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่