กำลังโหลด...

โลตัส เดินหน้าโครงการ Next Gen New World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 จัดกิจกรรมกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ.ชัยภูมิ

โลตัส จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Next Gen New World) ที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานโลตัสเข้าร่วม ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าและอบรมเยาวชน ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่ดี โดยนำทีมพนักงานโลตัส สาขาชัยภูมิ ร่วมปลูกป่าและซ่อมต้นไม้ร่วมกับเยาวชน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย

โลตัส สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Next Gen New World)ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการด้านความยั่งยืนของโลตัส ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2030 และองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 และยังพร้อมช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่