กำลังโหลด...

ศูนย์กระจายสินค้าโลตัส ขอนแก่น คว้า 2 รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และ ด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี พ.ศ 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โลตัส นำโดย ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดขอนแก่น คว้า 2 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 และ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งสองรางวัล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 สะท้อนความสำเร็จด้านการดูแลเพื่อนพนักงานและมีสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้เพื่อนพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสในการเติบโต ทำให้พนักงาน “รู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส” เพื่อส่งต่อประสบการณ์ดีดีให้ลูกค้าและผู้มาใช้บริการ และโลตัสยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งกับเพื่อนพนักงานและทรัพย์สิน อย่างมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบประกาศเกียรติคุณให้กับตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน  ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่