กำลังโหลด...

โลตัส รับรางวัลดีเด่น องค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โลตัส โดย นายวรชัย ยศธำรง รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรกิจค้าปลีกรับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ระดับดีเด่น จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของโลตัสที่มุ่งสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับคนในชุมชน และส่งเสริมคนกลุ่มเปราะบางในสังคม จัดสรรงานรองรับให้กับผู้พิการเพื่อขยายอาชีพ ผ่านการทำงานในสำนักงานใหญ่และสาขาของโลตัสทั่วประเทศ รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการสนับสนุนอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้พิการอีกด้วย สอดคล้องความมุ่งมั่นโลตัสในการเป็นบริษัทนายจ้างที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่รองรับความแตกต่างหลากหลาย ตามนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร ในประเด็นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม (Social impact & economic contribution)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่