กำลังโหลด...

โลตัส คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2023 สะท้อนองค์กรธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ โลตัส โดย คุณอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกฎหมาย การกำกับดูแล และคุณภาพ รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ในงาน CAC National Conference 2023  “ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน” จาก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มีจุดยืนดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมขับเคลื่อนพันธมิตรคู่ค้าสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส โดยในระยะเวลา 1 ปี โลตัสได้สนับสนุนคู่ค้าและผู้ประกอบการ SME รวม 17 บริษัท ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมร่วมกัน และยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจขององค์กรภาคเอกชนในประเทศไทย ที่มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโลตัสที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อลูกค้า ชุมชน และสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่