กำลังโหลด...

โลตัส จับมือ สสส. และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้าง ส่งเสริมครอบครัวไทยเห็นคุณค่าการเล่นของเด็กในช่วงปิดเทอม

โลตัส ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นสนุกทุกวันที่โลตัส ตอกย้ำความเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของทุกคนในชุมชน โดยโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นสนุกทุกวันที่โลตัส มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่เล่นใกล้บ้านที่ปลอดภัยและให้ครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาวะเด็กผ่านการเล่นอย่างมีอิสระ

นางสาววรรณดี รังษีสุกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างประสบการณ์และปฏิบัติการพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของทุกคนในชุมชนของโลตัส เราได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นสนุกทุกวันที่โลตัส เพื่อให้ครอบครัวที่มีลูกเล็กได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมสุขภาวะและสร้างเสริมจินตนาการของเด็ก ๆ ได้อย่างเต็มที่ ผ่านการเล่นอย่างมีอิสระ นอกจากนั้น เรายังเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวได้มีรายได้เสริมจากการรับผิดชอบทำหน้าที่ดูแลการเล่นของเด็ก ๆ ในมุมโลตัสเอาใจคิด(ส์) ที่โลตัสจัดในตลอดเดือนเมษายนนี้ โดยเราเชื่อว่า มุมโลตัสเอาใจคิด(ส์) ที่เราเปิดนำร่องใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาบางกะปิ สาขาพงษ์เพชร สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาปากเกร็ด จะสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบของกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมของเด็กเล็กและครอบครัวได้อย่างเต็มที่”

นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่เล่นใกล้บ้านภายใต้ โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นสนุกทุกวันที่โลตัส ว่า “เนื่องจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีนโยบายในการสนับสนุนกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบาง ให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงผ่านการทำอาชีพต่างๆ ซึ่งหนึ่งในอาชีพที่สามารถทำรายได้เสริมคือ การทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเล่นในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า การทำหน้าที่ผู้อำนวยการเล่น หรือที่เราเรียกกันว่า เพลย์ เวิร์กเกอร์ (Play Worker) อาจจะถือเป็นอาชีพใหม่ เป็นแนวคิดใหม่สำหรับสังคมไทย แต่เราเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งต้องดูแลลูกเล็กพร้อมกับทำงานหาเลี้ยงชีพไปด้วยว่า พวกเธอสามารถจะทำหน้าที่แม่ได้อย่างสนุกและยังมีรายได้เสริมจากการพาเด็กเล่น เราจึงร่วมมือกับภาคีของ สสส. คือเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก ให้จัดอบรมแก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สนใจอยากจะทำงานด้านนี้ มีศูนย์การค้าโลตัสให้การสนับสนุนโดยให้โอกาสในการจ้างงานและให้พื้นที่ในการจัดเป็นมุมเล่นสำหรับเด็กๆ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการนำร่องและหวังจะให้เป็นต้นแบบ ในการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศหากได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมนี้”

นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการร่วมมือกับโลตัส และกรมกิจการสตรีและครอบครัวในการดำเนินโครงการนี้ว่า “เพราะช่วงปิดเทอม และวันหยุด วันว่าง ซึ่งรวมกันแล้วมีสูงถึง 150 วัน/ปี เด็กไทยต้องเผชิญภาวะเสี่ยงต่าง ๆ หนึ่งในปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือ ข้อจำกัดเรื่องจำนวนและคุณภาพแหล่งเรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ไกลบ้าน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และจากผลสำรวจข้อมูลจากหลายหน่วยงานสะท้อนว่า จำเป็นที่เราต้องสนับสนุนให้เด็กไทยมีพื้นที่เล่นนอกบ้านที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งห้างสรรพสินค้าเช่นโลตัส คือทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับการให้ครอบครัวพาเด็กๆ มาใช้เวลาในการเล่นอิสระกันได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย  ที่สำคัญการเล่นช่วยพัฒนาการเด็กได้ทุกด้าน และยังช่วยลดปัญหาที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ด้วย สสส. จึงมีความยินดีอย่างมากที่โลตัสให้การสนับสนุนการทำมุม โลตัสเอาใจคิด(ส์)  โดยจัดมุมเล่นอิสระให้เด็กตลอดเดือนเมษายนนี้ ที่สำคัญยังสนับสนุนให้เกิดมีอาชีพใหม่ที่เรียกว่า เพลย์ เวิร์กเกอร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่จะช่วยให้ครอบครัวและเด็กๆ ได้ใช้เวลาเล่นอิสระด้วยกันอย่างมีคุณภาพ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่