กำลังโหลด...

โลตัส แจกหนัก แจกทอง ฉลองตรุษจีนต้อนรับปีกระต่ายทอง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรมโลตัส แจกหนัก แจกทอง
ตามรายชื่อด้านล่าง

  1. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด (ตัวแทนดำเนินการของบริษัท) หรือผู้โชคดีสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันสิทธิการรับรางวัล โทร 02-591-9800 กด 0 ภายในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
  2. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิและรับของรางวัลภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
  3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 จะต้องเดินทางมารับรางวัลที่ โลตัส สาขา สุขาภิบาล 1 เลขที่ 629 ถนน นวมินทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และสำหรับรางวัล บัตรกำนัล Lotus’s Gift Card บริษัทฯ จะส่งบัตรกำนัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบสมาชิกมายโลตัส
รางวัล ลำดับที่ ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์
รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 64,000 บาท 1 ภานุมาศ จูงใจ 095418XXXX
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 32,000 บาท มูลค่ารวม 64,000 บาท 1 จรัญ ฮ่วนสกุล 097175XXXX
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 32,000 บาท มูลค่ารวม 64,000 บาท 2 ลักขณา เฮงสุนทร 089113XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 1 ศวิตา ศรีวิลัยสกุล 089614XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 2 ณรงค์​ พชรนันทพร 062447XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 3 สายชล เปาวนา 087009XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 4 บุญสิน ชาอินท์ 062305XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 5 วิจิต วิริยะศาลชัย 081887XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 6 สิทธิศักดิ์ แก้วกระจ่าง 087607XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 7 รังสิมา สมบัติมาก 095015XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 8 นิโคลัส แสงแก้ว 091826XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 9 นางสุจิตร ไวยกิจ 089920XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 10 สิทธิพร อารมณ์สุขโข 081466XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 11 ศุภกานต์ คำภาบุตร 095328XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 12 สราวิณี ทวีกาญจน์ 081013XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 13 พินิจ วงษ์อนันต์ 098124XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 14 รัตนพร งามพิศ 089023XXXX
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล มูลค่า 8,000 บาท มูลค่ารวม 120,000 บาท 15 ณรงค์ศักดิ์สาประเสริฐ 061736XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 1 วิรันดา สิทธิ์น้อย 080496XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 2 วีรยา กัมพลาวลี 086692XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 3 เสาวนีย์ ทองก้อน 095613XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 4 โอภาส หัสสะครบุรี 090290XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 5 ศิริเพ็ญ โกมลวานิช 097234XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 6 โสภิดา เขียวคำ 084364XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 7 ทัศน์พล ลำภา 097169XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 8 เจนจิรา พันธะสา 093785XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 9 อดิเรก บัวสุวรรณ 086611XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 10 นิธินันท์ อรุณสุรัตน์ภักดี 085110XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 11 พิชยาภรณ์ พุฒิพัชรนันทน์ 061665XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 12 สุพรรณี แก่นทน 083746XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 13 มณฑาทิพย์ เล้าคิมสวัสดิ์ 091838XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 14 วิมล วีระตุมมา 080590XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 15 สาธิต ห้อยพู่ 085971XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 16 ศศลักษณ์ บริวารพิทักษ์ 089443XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 17 พรทิพย์ สกุลมาลัยทอง 081820XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 18 พัชนี วิศวพิพัฒน์ 083843XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 19 ทองจันทร์ ลาน้อย 098180XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 20 รอหานา ตาเยะ 082826XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 21 ชุติ​กาญจน์​ ศรีน้ำเงิน 081840XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 22 กิตติพจน์ ธรรมสุรีย์ 095652XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 23 ปิยะภรณ์ แสงจินดา 099321XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 24 อนุชา แก้วกระจ่าง 081406XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 25 ปาณิสรา ทิศาปราโมทย์กุล 081622XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 26 วิไลลักษณ์​ ผุดผ่อง​ 093321XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 27 พัณณ์ชยา ฉัตรทองศิวัฒน์ 081170XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 28 เพียงใจ กาญจนประเสริฐ 094121XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 29 สุนันทา สืบสงวน 094784XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 30 วิภาพร แซ่แพ 086322XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 31 นิรมล บุญช่วย 084644XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 32 กุ แซ่ว้าง 084025XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 33 ณัฐธิดา ไทยรัฐ 065007XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 34 ดวงใจ โชคกอบกิจกุล 084875XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 35 สุรพงษ์ เพื่อช่อ 097128XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 36 ไพศาล วษ์หวษ์ 081804XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 37 ไพศาล กาญจนประเสริฐ 089962XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 38 นัฐกาญจน์ จันทรเก 091312XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 39 จันจิรา อภิวงค์งาม 094965XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 40 ธนิก ดุสฎีกาญจน์ 081558XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 41 ทิพวัล ตันสกุล 088239XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 42 อนุรักษ์ วงษ์ซิ้ม 095519XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 43 ชุติณัชชา ทองประสงค์ 061829XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 44 ศศิประภา วงษ์จันทร์ 093118XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 45 มาลี โต๊ะจิ 089037XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 46 วิฑูรย์ สนธิไชย 086841XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 47 หริรักษ์ ทมพันธ์ 086398XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 48 สุปรียา รามศิริ 088731XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 49 กรวิภา พรหมอินทร์ 095529XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 50 อัมรา ทะมะละ 061016XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 51 หาญณรงค์ เอี่ยมจันทร์ 061552XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 52 บัณฑิต บุญรักษาสุข 090992XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 53 พรหมพร พูลมาตย์ 097269XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 54 ปานืพย์ พิชิตมาร 081954XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 55 จือหมง แซ่โค้ว 086700XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 56 ปัฐมรังษี ฮีพ 091734XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 57 ฉัตรชัย อยู่สุข 062519XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 58 สันติสุข ยอดจันดา 097334XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 59 ทรัสตรี​ มีทรัพย์มาก 089142XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 60 บุญส่ง ศศิจันทรา 081536XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 61 ประภาพรรณ เจริญสุข 087382XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 62 ธัญญรัตน์ โชลิตกุล 085917XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 63 คุณพิรา ใต้พรม 080749XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 64 ดนเล๊าะ หมะและ 086285XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 65 ปริญญา สาธุปัญญา 081659XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 66 ปัญฑิตา จิตบุญ 086775XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 67 นันท์นภัส ลำภา 097296XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 68 ณัฏฐ์นรี มงคลดี 089777XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 69 วันดี สุฉันทบุตร 087394XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 70 สุธัญญา เท่าสาร 063437XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 71 ธัชพล กุณฑล 095062XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 72 สวรส สดวัน 063198XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 73 ดวงใจ ไชยศักดิ์สิริกุล 093067XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 74 จณิสตา ธรรมสนองคุณ 085976XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 75 Supanawong sreelasak 097143XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 76 นางสาวพรจิรา มหาวัฒน์ 063597XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 77 นฎารัน ธนากุลนิรภัฎ 098296XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 78 เจริญ วงศ์กังแห 081805XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 79 ภัทรภร ศรีนาง 086744XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 80 ศิวเกตุ ภักดีเกษม 081005XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 81 นางสาวเติมใจ ภาระกุล 062596XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 82 นางธีรนุช ภูวรัตนกุล 084361XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 83 วีรศิลป์ วินำเสถียร 086388XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 84 พิมสุดา เยี่ยมมโน 091771XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 85 กัลย์ญาภัค ชุมผอม 096159XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 86 บุศริน เขมะจันตรี 081646XXXX
รางวัลที่ 4 บัตรกำนัล Lotus’s Gift card 87 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท มูลค่ารวม 174,000 บาท 87 อำนวย พัฒนจันทร์ 086817XXXX

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่