กำลังโหลด...

18 เม.ย. - 22 พ.ค. 67

กิจกรรม “ลอรีอัล ปารีส ผมสวยฉ่ำ รับโชค”

สมาชิกมายโลตัสร่วมสนุกในรายการ “ลอรีอัล ปารีส ผมสวยฉ่ำ รับโชค” เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มดูแลเส้นผมของ ลอรีอัล ปารีส สูตรใด ขนาดใดก็ได้ ครบ 399 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ Lotus’s (Hypermarket), Lotus’s Go Fresh และ/หรือ Lotus’s Talad ทุกสาขา สาขาใดก็ได้ รวมถึงช่องทางร้านค้าออนไลน์ได้แก่ Lotus’s Shop Online โดยแจ้งข้อมูลบัตรสมาชิกมายโลตัสของท่าน เมื่อทำการชำระเงิน ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

* บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ”) มอบหมายให้ บริษัท เอ้กดิจิทัล จำกัด เป็น “ผู้จัดกิจกรรม”

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1 : Iphone15 128GB มูลค่า 32,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 : Hotel Voucher ที่ Sundance Dayclub Hua Hin สำหรับ 1 คืน (ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567) มูลค่า 14,800 บาท จำนวน 3 รางวัล

รางวัลที่ 3 : Lotus’s Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

*ราคาอ้างอิงจากราคาแนะนำขายปลีกบนเว็บไซต์ https://www.apple.com/th/shop/buy-iphone ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 และ https://www.sundanceth.com/huahin/stay/ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.

วันที่จับรางวัล วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

สถานที่จับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด “ตัวแทนผู้จัดกิจกรรม” ที่อยู่ 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนน สนามบินน้ำ ตําบล ท่าทราย อําเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

ประกาศรางวัล วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook: L'Oréal Paris (https://www.facebook.com/lorealparisthailand)

และผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันประกาศรางวัลเพื่อยืนยันสิทธิ์

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สมาชิกมายโลตัสสามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยการซื้อสินค้า ในกลุ่มดูแลเส้นผมของ ลอรีอัล ปารีส สูตรใด ขนาดใดก็ได้ครบ 399 บาท ต่อใบเสร็จ ผ่านร้านค้า Lotus’s (Hypermarket), Lotus’s Go Fresh และ/หรือ Lotus’s Talad ทุกสาขา สาขาใดก็ได้ รวมถึงช่องทางร้านค้าออนไลน์ได้แก่ Lotus’s Shop Online โดยแจ้งข้อมูลบัตรสมาชิกมายโลตัสของท่าน เมื่อทำการชำระเงินผ่านช่องทางร้านค้าที่ระบุข้างต้น และรวมถึงช่องทางร้านค้าออนไลน์

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและรับรางวัล มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์หากได้รับรางวัล

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และเป็นรางวัลที่สูงที่สุดเท่านั้น (1 คน 1 สิทธิ์) ทั้งนี้ชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะยึดตามชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเป็นชื่อที่ตรงตามบัตรประชาชนและชื่อสมาชิกของบัตรมายโลตัส เท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าผู้โชคดีจะใช้ชื่อบัญชีเข้าร่วมหลายบัญชีก็ตาม

4. ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ, จำหน่ายสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดในทุกกรณี

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำรายการซื้อสินค้าที่ระบุในข้อ 1 และต้องชำระเงินเสร็จสิ้น ในช่องทางร้านค้าตามที่ระบุ/กำหนด และ/หรือ ช่องทางร้านค้าออนไลน์ โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น. โดยจะถือเวลาที่ปรากฏตามระบบของ ผู้จัดกิจกรรม เป็นสำคัญ

6. การคำนวณยอดซื้อ จะคำนวณจากเฉพาะยอดซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลเส้นผมของแบรนด์ลอรีอัล ปารีส  ตามที่ระบุในข้อ 1. และเป็นยอดสุทธิ หลังหักส่วนลด โดยไม่นำค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าดำเนินการจัดส่งสินค้า ฯลฯ มาคำนวณรวมด้วย และจะพิจารณาจากคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์เท่านั้น กล่าวคือ คำสั่งซื้อที่มีการยกเลิกภายหลังโดยผู้ซื้อให้ถือว่าเป็นโมฆะ

7. การจับรางวัลชิงโชค จะจัดใน วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โดยจะจะนำรายชื่อและ/หรือเลขสมาชิกมายโลตัส มาพิมพ์ลงบนกระดาษ  และจะนำมากองรวมกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ 14 รางวัล พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีรางวัลชิงโชคให้ทราบโดยทั่วกัน และจะทำการจับรายชื่อสำรองตามลำดับ

8. ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook: L'Oréal Paris (https://www.facebook.com/lorealparisthailand)

9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทีมงานผู้ของจัดกิจกรรม ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีสมาชิกมายโลตัส เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันประกาศรางวัล เพื่อยืนยันสิทธิ์ของตน และจะได้รับช่องทางการติดต่อกับตัวแทนของผู้จัดกิจกรรม

10. หากทางทีมงานของผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับรางวัล คณะกรรมการจะดำเนินการมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองต่อไป โดยผู้โชคดีตัวสำรองต้องยืนยันตัวตนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทางทีมงานของผู้จัดกิจกรรมติดต่อไป

11.  ผู้โชคดีที่สละสิทธิของตน และ/หรือได้ถือว่าสละสิทธิไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ เพื่อการชดเชยในมูลค่าของของรางวัล

12.  การรับรางวัล หลังจากผู้โชคดีทำการยืนยันสิทธิ์ จะมีการจัดส่งรางวัลไปยังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัตรสมาชิกมายโลตัส ทั้งนี้ในเรื่องการจัดส่งของรางวัลทาง บริษัท เอ้กดิจิทัล จำกัด จะเป็นผู้จัดส่งและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

13.  ระยะเวลาการได้รับของรางวัลทางไปรษณีย์ อาจแตกต่างกันไปตามระยะทางของที่อยู่ผู้โชคดี

14. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุของรางวัลเกิดการสูญหายขณะจัดส่ง หรือพัสดุที่ได้รับนั้นบุบหรือเสียหาย

15.  กรณีพัสดุของรางวัลถูกตีกลับมา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งซ้ำให้แก่ผู้โชคดีและจะทำการจัดส่งให้แก่ผู้โชคดีในรายชื่อสำรองที่มียอดซื้อสูงรองลงมาในลำดับถัดไปแทน

16. ผู้โชคดีไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม ชดเชยส่วนต่างของมูลค่ารางวัลที่เกิดขึ้นโดยกลไกทางการตลาดหากมี และ/หรือมีส่วนต่างที่เกิดขึ้นอันมิใช่ความรับผิดของบริษัทฯ หรือผู้จัดกิจกรรม เป็นจำนวนเงินหรือสิ่งอื่นใด

17. ทั้งนี้บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติกาของกิจกรรมหรืออาจทำลายกิจกรรม ทางบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่ร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม ได้

18. กรณีบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้โชคดีในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้

19.  พนักงานและครอบครัวของพนักงานของ บริษัท เอ้กดิจิทัล จำกัด, บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้

20.  ผู้จัดกิจกรรม และบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรม หรือของรางวัลโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

21.  สำหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 104/2554 โดยทางบริษัทฯ จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีดังกล่าวให้กับผู้โชคดี

22. กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วยในการรับของรางวัล

23.  ผู้ที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วนถือว่าขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมกิจกรรม

23.  ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจและรับทราบเป็นอย่างดีถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และตกลงยินยอมที่จะให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)ที่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ บริษัท เอ้กดิจิทัล จำกัด (“ผู้จัดกิจกรรม”)ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์แอดเดรส การถ่ายภาพ ภาพถ่าย และข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มาเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท และ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขาย การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัท และบริษัทในเครือ และตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใด เช่น การจัดส่งข้อมูลของผู้โชคดีให้ต่อบริษัทที่รับผิดชอบเรื่องการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้จัดกิจกรรม และตามข้อบังคับของกฎหมาย และ/หรือเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งผล และการรับรางวัลในกิจกรรม ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลของกิจกรรมนี้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์สมบูรณ์อย่างแท้จริง

2. ข้อมูลจะถูกจัดเก็บภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เท่านั้น ตามมาตรฐานและ/หรือเงื่อนไขของผู้จัดกิจกรรมและ/หรือของบริษัทฯ

3. ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดอาจมีการโอน และ/หรือ ส่งผ่านไปยังส่งผ่านไปยัง ผู้จัดกิจกรรม ตัวแทนของผู้จัดกิจกรรม บริษัทฯ บริษัทฯในเครือ บริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรกับบริษัทฯที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการประมวลผลข้อมูล การจัดกิจกรรม และ/หรือ การจัดเก็บข้อมูลนี้ในนามของผู้จัดกิจกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ซึ่งมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมได้จัดให้มีมาตราการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้ หรือถูกนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

4. ในกรณีที่การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้บริการอื่นร่วมด้วย เช่น Line ฯลฯ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งเป็นไปตาม Consumer Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค) ของแต่ละรายโดยผู้จัดกิจกรรมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของผู้ให้บริการอื่นแต่อย่างใด

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลมีการจัดเก็บ ท่านสามารถขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้จัดกิจกรรม และ/หรือบริษัทฯร้องขอ หรือขอให้ผู้จัดกิจกรรมและ/หรือตัวแทนของผู้จัดกิจกรรมระงับการใช้ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการไม่ยินยอม หรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลในกิจกรรมได้

6. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลและร่วมกิจกรรมต่อไป สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่ ผู้จัดกิจกรรมและ/หรือตัวแทนของผู้จัดกิจกรรมและ/หรือบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Facebook: L'Oréal Paris https://www.facebook.com/lorealparisthailand

7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้

8. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราhttps://www.loreal.com/en/thailand/pages/group/privacy-policy-thailand-th/หรือติดต่อผ่านทาง [email protected]ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิทางกฎหมายเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความซึ่งระบุไว้ข้างต้นนี้อย่างชัดเจนแล้ว มีความประสงค์จะเข้าร่วมสมัครและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อนำไปใช้ตามข้างต้น

โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่