กำลังโหลด...

18 เม.ย. - 5 มิ.ย. 67

Back to School

Back to School โลตัสต้อนรับเปิดเทอม ช้อปสุดคุ้ม
ยกทัพไฮคิวและผองเพื่อน ลดจัดหนักเอาใจแม่ๆ เมื่อซื้อสินค้มนมยูเอชทีที่ร่วมรายการรับโชค ดังนี้

ต่อที่ 1 โลตัสคอยน์ 20 เท่า เมื่อช้อปนมยูเอชทีที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาท

ต่อที่ 2 ลุ้นสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 40 เส้น รวมมูลค่า 450,000 บาท เมื่อช้อปนมยูเอชทีที่ร่วมรายการครบ 1500 บาท  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 5 มิถุนายน 2567

ต่อที่ 3 ทุกวันอาทิตย์ รับโลตัสคอยน์เพิ่มทวีคูณ เมื่อช้อปนมยูเอชทีที่ร่วมรายการที่โลตัสเท่านั้น

ต่อที่ 4 รับฟรี ของเล่นสุดปัง เมื่อช้อปนมยูเอชทีที่ร่วมรายการ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด (ร่วมรายการพรีเมี่ยมเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้น รับของแถมที่จุดขาย)

วันที่ 18 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น หรือจนกว่าของแถมจะหมด เลือกรับของแถมอย่างใดอย่างหนึ่ง (รับของแถมที่จุดขาย)

**ต่อที่ 1-3 ร่วมรายการที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต โลตัสตลาด โลตัสโกเฟรช และโลตัสออนไลน์

**ต่อที่ 2 จับรางวัลวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ประกาศผลวันที่ 28 มิถุนายน 2567

**ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย

**เงี่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด


เงื่อนไขการจับฉลากของรางวัล
1. ลูกค้าจะต้องเป็นสมาชิกมายโลตัสที่ซื้อผลิตภัณฑ์ นมยูเอชที สูตร 3, สูตร 4 นมยูเอชที สูตร 3, สูตร 4 ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์, ไฮคิว สตาร์ท, เอกซ์พลอเรอร์, ดูเม็กซ์ ดูโกร, เอนฟาโกร เอพลัส ซูพีเรียร์, เอนฟาโกร เอพลัส, เอส-26, นมตราหมี โพรเท็กซ์ชัน, คาร์เนชั่น สมาร์ทโก,นมโฟร์โมสต์ โอเมก้า, นมโฟร์โมสต์ โอเมก้า สมาร์ท 1 พลัส, 4 พลัส, นมโฟร์โมสต์ โอเมก้า โกลด์ 1 พลัส, 4 พลัส ที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต ครบ 1,500 บาท รับ 3 สิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัล และ/หรือโลตัสตลาด และ/หรือ โลตัสโกเฟรช หรือโลตัสออนไลน์ ครบ 599 บาท รับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นรางวัล ครบกำหนดระยะเวลา บริษัทฯ เอ้ก ดิจิจตอล จำกัด จะทำการดึงข้อมูลผ่านทางฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ ข้อมูลของผู้ร่วมรายการ ตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัล ตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและรับรางวัล มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์หากได้รับรางวัล

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว และเป็นรางวัลที่สูงที่สุดเท่านั้น (1 คน 1 สิทธิ์) ทั้งนี้ชื่อของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะยึดตามชื่อที่ได้ลงทะเบียนไว้ และเป็นชื่อที่ตรงตามบัตรประชาชนและชื่อสมาชิกของบัตรมายโลตัส เท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าผู้โชคดีจะใช้ชื่อบัญชีเข้าร่วมหลายบัญชีก็ตาม

3. ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ, จำหน่ายสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดในทุกกรณี

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทีมงานผู้ของจัดกิจกรรม ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีสมาชิกมายโลตัส เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันประกาศรางวัล เพื่อยืนยันสิทธิ์ของตน และจะได้รับช่องทางการติดต่อกับตัวแทนของผู้จัดกิจกรรม

5. หากทางทีมงานของผู้จัดกิจกรรมไม่สามารถติดต่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับรางวัล คณะกรรมการจะดำเนินการมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองต่อไป โดยผู้โชคดีตัวสำรองต้องยืนยันตัวตนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทางทีมงานของผู้จัดกิจกรรมติดต่อไป

6.  ผู้โชคดีที่สละสิทธิของตน และ/หรือได้ถือว่าสละสิทธิไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ เพื่อการชดเชยในมูลค่าของของรางวัล

7.  การรับรางวัล หลังจากผู้โชคดีทำการยืนยันสิทธิ์ จะมีการจัดส่งรางวัลไปยังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัตรสมาชิกมายโลตัส ทั้งนี้ในเรื่องการจัดส่งของรางวัลทาง บริษัท เอ้กดิจิทัล จำกัด จะเป็นผู้จัดส่งและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

8.  ระยะเวลาการได้รับของรางวัลทางไปรษณีย์ อาจแตกต่างกันไปตามระยะทางของที่อยู่ผู้โชคดี

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีพัสดุของรางวัลเกิดการสูญหายขณะจัดส่ง หรือพัสดุที่ได้รับนั้นบุบหรือเสียหาย

10.  กรณีพัสดุของรางวัลถูกตีกลับมา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งซ้ำให้แก่ผู้โชคดีและจะทำการจัดส่งให้แก่ผู้โชคดีในรายชื่อสำรองที่มียอดซื้อสูงรองลงมาในลำดับถัดไปแทน

11. ผู้โชคดีไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม ชดเชยส่วนต่างของมูลค่ารางวัลที่เกิดขึ้นโดยกลไกทางการตลาดหากมี และ/หรือมีส่วนต่างที่เกิดขึ้นอันมิใช่ความรับผิดของบริษัทฯ หรือผู้จัดกิจกรรม เป็นจำนวนเงินหรือสิ่งอื่นใด

12. ทั้งนี้บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติกาของกิจกรรมหรืออาจทำลายกิจกรรม ทางบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่ร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม ได้

13. กรณีบริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ และผู้จัดกิจกรรม สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้โชคดีในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้

14.  พนักงานและครอบครัวของพนักงานของ บริษัท เอ้กดิจิทัล จำกัด และบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือรับของรางวัลในรายการนี้

15.  สำหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 104/2554 โดยทางบริษัทฯ จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีดังกล่าวให้กับผู้โชคดี

16. กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วยในการรับของรางวัล

17.  ผู้ที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วนถือว่าขาดคุณสมบัติการเข้าร่วมกิจกรรม

โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดดาวน์โหลด คลิกที่นี่