กำลังโหลด...

บริการฝากเงินสด ธนาคารทหารไทยธนชาต ที่โลตัส

วงเงินทำรายการและค่าธรรมเนียม

ประเภทบัญชีที่ให้บริการ

บัญชีสะสมทรัพท์และบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทยธนชาต

ขั้นตอนการฝากเงินสด เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (สามารถทำรายการได้ทั้งบัญชีสะสมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ฝากให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 • ลูกค้าทำการคีย์ข้อมูลผ่านเครื่องอ่านข้อมูลของโลตัส ดังนี้
  • เลขที่บัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทหารไทยธนชาต ที่ต้องการฝาก
  • จำนวนเงินที่ต้องการฝาก (ไม่รับฝากเศษสตางค์ และรับฝากธนบัตรใบย่อย เหรียญ รวมกันไม่เกิน 100 บาท/รายการ)
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ของผู้ฝากเงิน
 • ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของรายการฝากเงินที่แสดงบนหน้าจอเครื่องอ่านข้อมูล (ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเงิน และค่าธรรมเนียม) หากถูกต้อง กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำรายการต่อไป
 • ลูกค้ายื่นเงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมการฝากเงินให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 • ตรวจสอบเงินทอน (ถ้ามี) และเก็บใบบันทึกรายการฝากเงินที่ได้รับไว้เป็นหลักฐาน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเหรียญกษาปณ์และธนบัตรที่ชำรุด หรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น เหรียญดำ สภาพสกปรก ลวดลายลบเลือน หรือเสียหาย
ดาวน์โหลด คลิกที่นี่